Zgrabna, wysportowana sylwetka? Owszem tak! 38% Polaków aktywnie ćwiczy w salach treningowych (indoor).

38% Polaków (w wieku 20-65 lat, posiadających stałe dochody) ćwiczy w siłowni i/lub chodzi na zajęcia fitness. I to regularnie! Aż 81 % twierdzi, że aktywnie spędza czas w salach treningowych minimum raz w tygodniu.

Powody uczęszczania do klubów fitness, siłowni, klubów sportowych, itp. szczególnie różnicują się względem wieku badanych – dla młodszych respondentów (w przedziale wiekowym 20-44 lata) podstawowy czynnik to chęć atrakcyjnego wyglądu, w przypadku starszych ankietowanych (45-65 lat) duże znaczenie ma chęć dobrego samopoczucia oraz zdrowie.

Brak czasu (36%) a także preferowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu lub w domu (28%) to główne powody nieuczęszczania na zajęcia w salach treningowych. Jedynie 7,5% respondentów wskazało, że nie ćwiczy w siłowni czy klubie fitness z uwagi na brak takich miejsc w pobliżu miejsca zamieszkania.