Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony www.bcmm.com.pl

Pliki Cookies dotyczy wszystkich korzystających ze strony www.bcmm.com.pl

 1. Strona bcmm.com.pl zwana dalej Stroną, używa plików cookies w celach statystycznych tj. analizy przez program Google Analytics.
 2. W Pani / Pana przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies, aż do całkowitego blokowania plików Cookies.
 3. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na Stronie Cookies.

Dane osobowe dotyczy wyłącznie osób, które korzystały z formularzy zamówień raportów, formularzy briefu, formularzy rekrutacyjnych i innych umieszczonych na stronie www.bcmm.com.pl

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BCMM – badania marketingowe Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 23/8, legitymująca się numerem KRS: 0000067600, NIP:954-00-22-369, zwana w dalszej części Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. wyrażona przez Panią / Pana zgoda. Ma Pani / Pan prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane osobowe wskazane przez Panią / Pana w formularzach na stronie www.bcmm.com.pl.
 6. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 7. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do komunikacji, w szczególności udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, przekazania oferty handlowej również w przyszłości, zarządzaniem relacjami dla potrzeb ich nawiązania, utrzymania lub pogłębiania, zawierania umów, nie dłuższym jednak niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora, a w przypadku danych rekrutacyjnych, przez czas rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego, nie dłuższej jednak niż 12 miesięcy od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Ma Pani / Pan prawo żądać:
  • żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  • sprostowania danych,
  • do bycia zapomnianym,
  • do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  • do przenoszenia danych,
  • do sprzeciwu,
  • w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Panią / Pana w dowolnej formie

W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z administratorem danych wysyłając wiadomość pocztą e-mail na adres bcmm@bcmm.com.pl lub dzwoniąc pod numerem tel. 32 2515300.