Sondaże

Architekci w coraz lepszych nastrojach, przewidują stabilizację rynku w 2024 roku

19 / 04 / 2024
54% architektów (wzrost o 6 pkt. proc.) dobrze ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego, a 45% przewiduje, że popyt na usługi biur architektonicznych w 2024 roku będzie na takim samym poziomie jak w 2023 roku. Podzielone są opinie badanych co do kształtowania się cen usług architektonicznych w najbliższym roku. Zachęcamy do przeczytania krótkiego raportu z badania sondażowego.

Eko-świadomi nie dają się inflacji!

06 / 02 / 2024
W styczniu 2024 roku ponownie zapytaliśmy mieszkańców Polski o to, jak często sięgają po produkty oznaczone jako ekologiczne. Analizując deklarowaną częstotliwość zakupu tego rodzaju produktów, zidentyfikowaliśmy najbardziej zaangażowaną grupę eko-świadomych. Udział tego segmentu w rynku, przekraczający 8%, nie uległ istotnym zmianom w porównaniu z poprzednią edycją badania (VIII 2022). Natomiast zauważalnie wzrósł odsetek badanych mieszkańców Polski, którzy nigdy nie decydują się na zakup produktów ekologicznych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami naszego sondażu.

Rośnie optymizm wśród architektów

04 / 12 / 2023
Nastroje architektów nieznacznie polepszyły się jesienią 2023 roku w porównaniu do poprzedniej, wiosennej edycji badania. Odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wzrósł z 43% do 48%. Szczególnie polepszyły się nastroje w segmencie większych biur architektonicznych, w którym odsetek oceniających dobrze sytuację rynkową zwiększył się aż o 9 pkt. proc. do 54%. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sondażu.

Niewielki wzrost czy stabilizacja? - optycy o rynku w 2023 roku

30 / 10 / 2023
Optycy oceniają, że 2023 rok nie będzie gorszy od poprzedniego pod względem liczby sprzedanych okularów korekcyjnych. Jak wynika z badania, które zrealizowaliśmy po III kwartale br., dominująca grupa respondentów (46%) przewiduje stabilizację rynku optycznego. Znaczna część optyków (22%) uważa, że liczba sprzedanych okularów korekcyjnych będzie większa. Z sondażu wynika, że rok 2023 powinien przynieść przynajmniej niewielki wzrost pojemności rynku okularów korekcyjnych.

Wskaźnik optymizmu architektów ponownie w dół !

14 / 04 / 2023
W ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, zapytaliśmy architektów o ocenę sytuacji rynkowej ich biura architektonicznego (tj. pod kątem realizacji i pozyskania zleceń). Nastroje architektów po raz kolejny pogorszyły się – obecnie tylko 43% badanych ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego jako bardzo lub raczej dobrą. Jesienią 2022 roku ten wskaźnik przekraczał 50%, a w 2021 roku wynosił aż 61%. Równocześnie znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy oceniają pozycję swojej pracowni na rynku jako raczej złą lub bardzo złą (z 9% do 17%).

Wanna czy kabina prysznicowa, co preferują Polacy?

29 / 03 / 2023
31% dorosłych mieszkańców Polski posiada obecnie w swoim mieszkaniu zarówno wannę jak i kabinę prysznicową, jednak gdy zapytać respondentów o rozwiązanie na jakie zdecydowaliby się przeprowadzając remont w swojej łazience w najbliższych pięciu latach, aż 53% wskazuje, że wybrałoby wannę i kabinę prysznicową. Istotnie więcej kobiet niż mężczyzn planuje wyposażenie swojej łazienki zarówno w wannę jak i w kabinę prysznicową. Większy odsetek mężczyzn wskazuje, że planując remont łazienki zdecyduje się na zakup wyłącznie kabiny prysznicowej. Zapraszamy do lektury krótkiego raportu z tego badania sondażowego.

Czyżby stagflacja na rynku usług dekarskich w 2023 roku?

02 / 03 / 2023
Aż 56% badanych firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w 2023 roku – to najwyższy poziom tego wskaźnika w ostatnich 10 latach. Równocześnie 40% badanych dekarzy uważa, że ceny usług dekarskich nadal będą rosły w bieżącym roku – to wyniki najnowszego sondażu „Nastroje dekarzy 2023”, zrealizowanego w ramach barometru nastrojów tej grupy branżowej - projektu, który realizujemy od 2011 r.

Wskaźnik optymizmu architektów obniżył się do 50%

01 / 12 / 2022
W ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, w październiku 2022 r. zapytaliśmy architektów o ocenę sytuacji rynkowej ich biura architektonicznego. Nastroje architektów pogorszyły się w porównaniu do poprzedniej edycji badania (X 2021), na co wpływ miała z pewnością słabnąca koniunktura budowlana i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. Mimo tego, 50% badanych architektów ocenia obecną sytuację rynkową swojego biura jako bardzo lub raczej dobrą (przed rokiem 61%). Znacząco wzrósł odsetek respondentów (z 31% do 39%), którzy oceniają pozycję swojej pracowni na rynku jako ani dobrą ani złą.

Czy Polacy są eko?

13 / 09 / 2022
Jeśli mierzyć to częstotliwością zakupów produktów oznaczonych jako ekologiczne, to można uznać, że są. 36% badanych deklaruje wyłączne bądź częste zakupy artykułów spożywczych oznaczonych jako eko, 30% zakupy eko-kosmetyków, co czwarty badany chętnie kupuje eko chemię gospodarczą, a co 11 często wybiera spośród materiałów budowalnych te z oznaczeniem eko. Wśród badanych możemy wyróżnić 10% grupę eko-entuzjastów, którzy wraz z eko-świadomymi (39%) stanowią przeciwwagę dla eko-biernych i eko-ignorantów, którzy w sumie stanowią 51% badanych. Szczegółowe dane w raporcie.