Sondaże

Niewielki wzrost czy stabilizacja? - optycy o rynku w 2023 roku

30 / 10 / 2023
Optycy oceniają, że 2023 rok nie będzie gorszy od poprzedniego pod względem liczby sprzedanych okularów korekcyjnych. Jak wynika z badania, które zrealizowaliśmy po III kwartale br., dominująca grupa respondentów (46%) przewiduje stabilizację rynku optycznego. Znaczna część optyków (22%) uważa, że liczba sprzedanych okularów korekcyjnych będzie większa. Z sondażu wynika, że rok 2023 powinien przynieść przynajmniej niewielki wzrost pojemności rynku okularów korekcyjnych.

Wskaźnik optymizmu architektów ponownie w dół !

14 / 04 / 2023
W ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, zapytaliśmy architektów o ocenę sytuacji rynkowej ich biura architektonicznego (tj. pod kątem realizacji i pozyskania zleceń). Nastroje architektów po raz kolejny pogorszyły się – obecnie tylko 43% badanych ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego jako bardzo lub raczej dobrą. Jesienią 2022 roku ten wskaźnik przekraczał 50%, a w 2021 roku wynosił aż 61%. Równocześnie znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy oceniają pozycję swojej pracowni na rynku jako raczej złą lub bardzo złą (z 9% do 17%).

Wanna czy kabina prysznicowa, co preferują Polacy?

29 / 03 / 2023
31% dorosłych mieszkańców Polski posiada obecnie w swoim mieszkaniu zarówno wannę jak i kabinę prysznicową, jednak gdy zapytać respondentów o rozwiązanie na jakie zdecydowaliby się przeprowadzając remont w swojej łazience w najbliższych pięciu latach, aż 53% wskazuje, że wybrałoby wannę i kabinę prysznicową. Istotnie więcej kobiet niż mężczyzn planuje wyposażenie swojej łazienki zarówno w wannę jak i w kabinę prysznicową. Większy odsetek mężczyzn wskazuje, że planując remont łazienki zdecyduje się na zakup wyłącznie kabiny prysznicowej. Zapraszamy do lektury krótkiego raportu z tego badania sondażowego.

Czyżby stagflacja na rynku usług dekarskich w 2023 roku?

02 / 03 / 2023
Aż 56% badanych firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w 2023 roku – to najwyższy poziom tego wskaźnika w ostatnich 10 latach. Równocześnie 40% badanych dekarzy uważa, że ceny usług dekarskich nadal będą rosły w bieżącym roku – to wyniki najnowszego sondażu „Nastroje dekarzy 2023”, zrealizowanego w ramach barometru nastrojów tej grupy branżowej - projektu, który realizujemy od 2011 r.

Wskaźnik optymizmu architektów obniżył się do 50%

01 / 12 / 2022
W ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD, w październiku 2022 r. zapytaliśmy architektów o ocenę sytuacji rynkowej ich biura architektonicznego. Nastroje architektów pogorszyły się w porównaniu do poprzedniej edycji badania (X 2021), na co wpływ miała z pewnością słabnąca koniunktura budowlana i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. Mimo tego, 50% badanych architektów ocenia obecną sytuację rynkową swojego biura jako bardzo lub raczej dobrą (przed rokiem 61%). Znacząco wzrósł odsetek respondentów (z 31% do 39%), którzy oceniają pozycję swojej pracowni na rynku jako ani dobrą ani złą.

Czy Polacy są eko?

13 / 09 / 2022
Jeśli mierzyć to częstotliwością zakupów produktów oznaczonych jako ekologiczne, to można uznać, że są. 36% badanych deklaruje wyłączne bądź częste zakupy artykułów spożywczych oznaczonych jako eko, 30% zakupy eko-kosmetyków, co czwarty badany chętnie kupuje eko chemię gospodarczą, a co 11 często wybiera spośród materiałów budowalnych te z oznaczeniem eko. Wśród badanych możemy wyróżnić 10% grupę eko-entuzjastów, którzy wraz z eko-świadomymi (39%) stanowią przeciwwagę dla eko-biernych i eko-ignorantów, którzy w sumie stanowią 51% badanych. Szczegółowe dane w raporcie.

Jak wzrost cen na rynku budowlanym wpływa na zachowania inwestorów indywidualnych?

29 / 07 / 2022
Obserwowany od 2021 roku znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych istotnie wpłynął na zachowania 71% badanych inwestorów indywidualnych w 2022 roku. Wzrost cen przede wszystkim wpłynął na ograniczenie zakresu prac budowlano-remontowych (70%), a także zachęcił do wykonania prac systemem gospodarczym (43%) i spowodował zakup tańszych materiałów budowlanych niż planowane (29%).

Czy 2022 rok to początek stagnacji na rynku usług dekarskich?

31 / 03 / 2022
40% dekarzy przewiduje, że w 2022 roku będzie takie samo zapotrzebowanie na ich usługi jak w ubiegłym roku, a 32% spodziewa się spadku popytu, co może oznaczać początek stagnacji na rynku usług dekarskich. Aż 70% badanych prognozuje, że ceny usług na tym rynku wzrosną w 2022 roku – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2022”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

Rekordowo dobre nastroje wśród architektów!

30 / 03 / 2022
Aż 61% architektów ocenia sytuację rynkową swojego biura architektonicznego jako dobrą lub bardzo dobrą – wynika z najnowszego sondażu, który przeprowadziliśmy w październiku 2021r. To najwyższy odsetek w historii realizowanych przez BCMM pomiarów.