O BCMM

Jesteśmy doświadczoną firmą badawczą, realizującą badania marketingowe od ponad 25 lat.

Naszym Klientom dostarczamy użytecznych informacji rynkowych, wspomagających podejmowanie strategicznych i operacyjnych decyzji w obszarze zarządzania i marketingu.

Realizując projekty, bazujemy na wieloletnim doświadczeniu badawczym, najnowszej wiedzy z zakresu metodologii badań marketingowych i funkcjonowania przedsiębiorstw, biegłej znajomości rynków branżowych oraz nieposkromionej ciekawości badawczej wszystkich członków zespołu.

Jesteśmy entuzjastami badań rynku. Śledzimy światowe trendy, uczymy się od najlepszych, testujemy innowacje. Posiadaną wiedzą dzielimy się z innymi podczas warsztatów i seminariów badawczych.

Realizujemy badania marketingowe również za granicą. W ostatnim czasie prowadziliśmy projekty badawcze na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Bułgarii i Turcji, a także we Francji i Niemczech. 

Zapraszamy do kontaktu

Infrastruktura badawcza

Studio badań jakościowych FGI / IDI
Studio badań CATI
System badań online CAWI
System badań face to face CAPI
Eye tracker Tobii

Naszym priorytetem jest jakość pozyskiwanych danych pierwotnych, dlatego dbamy o szkolenie ankieterów oraz kontrolujemy ich pracę, korzystając z szeregu profesjonalnych narzędzi.

Wszystkie projekty badawcze realizujemy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Postępowania w Badaniach Rynkowych i Społecznych ICC/ESOMAR oraz zgodnie ze standardami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), którego jesteśmy uczestnikiem.

Nieprzerwanie od 2006 roku otrzymujemy certyfikaty jakości we wszystkich wnioskowanych przez BCMM kategoriach badań. Certyfikaty przyznawane są na podstawie corocznego audytu, przeprowadzanego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).

 

Organizacje branżowe

BCMM jest członkiem międzynarodowej organizacji firm badających rynek ESOMAR. Nasi konsultanci należą do PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii).

To gwarancja, że badania marketingowe realizowane są zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami praktyki zawodowej oraz z wszelkimi zaleceniami i regulacjami wydanymi przez krajową organizację firm badania rynku OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku).