Oferta

Poprzez realizowane badania marketingowe wspieramy przedsiębiorców w podejmowaniu właściwych decyzji we wszystkich obszarach zarządzania marketingowego. Mierzymy, weryfikujemy, sprawdzamy, analizujemy, dostarczamy wartościowe rekomendacje. 

Obszary badawcze

Realizujemy badania w 4 głównych obszarach: rynek i klienci, nowe produkty, ceny i dystrybucja oraz marka i reklama.

Metody badawcze

Stosujemy wiele technik badawczych, aby zrozumieć zachowania i postawy konsumentów oraz przedsiębiorstw.

Specjalizacje

Największe doświadczenie posiadamy w badaniu branż: FMCG, budowlanej, optycznej, sportowej, a także w sektorze retail.

Studio badań jakościowych

Posiadamy nowocześnie wyposażone studio w Katowicach, w którym organizujemy badania FGI / IDI.

Obszary badawcze

Rynek i klienci

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Badania wielkości i pojemności rynku Ustalamy liczbę kupujących oraz wolumen i wartość sprzedaży produktów.
Badania funkcjonowania rynku i konkurencji rynkowej Badamy, jak rozwija się rynek. Identyfikujemy trendy i działania konkurencji.
Badania szans i zagrożeń wejścia na nowy rynek Pozyskujemy informacje, które pozwalają na opracowanie skutecznej strategii wejścia na nowe rynki.
Badania potrzeb i preferencji konsumentów Pomagamy zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów.
Badania satysfakcji i lojalności klientów oraz CX Mierzymy poziom zadowolenia klientów. Monitorujemy lojalność i czynniki na nią wpływające. Określamy wartość wskaźnika NPS.
Badania segmentacyjne Identyfikujemy segmenty, poznajemy ich zachowania, pomagamy wybrać grupy docelowe i strategię działania.
Badania zachowań i postaw U&A Opisujemy, w jaki sposób klienci kupują i korzystają z produktów oraz jaki mają do nich stosunek.
Badania shopperowe Poznajemy bliżej kupujących, rozmawiając z nimi przy półce sklepowej.
Badania strefy zasięgu Identyfikujemy, skąd przychodzą klienci do placówek handlowych i usługowych.
Badania klientów B2B Badamy zachowania przedsiębiorstw i satysfakcję klientów B2B.

Nowe produkty

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Testy konceptów Identyfikujemy opinie konsumentów na temat koncepcji nowych produktów i usług. Ustalamy, które elementy konceptu są akceptowalne, a które powinny zostać zmienione.
Testy produktów Ustalamy, jak grupa docelowa ocenia poszczególne cechy produktu również sensoryczne. Optymalizujemy produkty z wykorzystaniem analizy conjoint.
Testy opakowań Określamy postawy konsumentów wobec różnych opakowań i pomagamy wybrać najlepsze.
Badania elastyczności cenowej Pomagamy ustalić właściwą cenę dla Twoich produktów, korzystając z analizy PSM Van Westendorp’a, modelu Gabor-Granger lub Brand-Price Trade-Off.

Ceny i dystrybucja

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Badania cen Analizujemy ceny detaliczne produktów oraz monitorujemy warunki handlowe w badaniach B2B.
Badania dystrybucji Monitorujemy dostępność i wskaźniki dystrybucji produktów.
Tajemniczy Klient Sprawdzamy standardy obsługi klienta.

Marka i reklama

Rozwiń listę Zwiń listę
Zleć badanie
Badania znajomości i wizerunku marki Identyfikujemy poziom znajomości marki i jej postrzeganie przez konsumentów oraz analizujemy brand equity.
Badania trackingowe marki Monitorujemy zmiany poziomu znajomości i wizerunku marki w czasie oraz oceniamy efektywność działań marketingowych.
Pre-testy reklam Sprawdzamy różne wersje kreacji, aby poprawić skuteczność reklamy.
Testy claimów i sloganów Pomagamy wybrać hasło reklamowe, które najbardziej przemawia do klientów i wyróżnia się na tle konkurencji.
Badania efektywności kampanii reklamowych Określamy zasięg i wpływ kampanii na znajomość i wizerunek marki oraz zachowania nabywcze grupy docelowej.

Metody badawcze

W projektach badawczych łączymy różne techniki, aby skutecznie rozwiązywać problemy decyzyjne.

Badania ilościowe

Rozwiń listę Zwiń listę
 • CAWI – ankiety realizowane online (computer-assisted web interview)
 • CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (computer-assisted telephone interviewing)
 • CAPI – wywiady bezpośrednie face-to-face wspomagane komputerowo (computer-assisted personal interviewing)
 • HUT – testy prowadzone w domach respondentów (home use tests)
 • CLT – testy prowadzone w miejscach publicznych (central location tests)
 • MS – obserwacje ukryte (mystery shopping)

Badania jakościowe

Rozwiń listę Zwiń listę
 • IDI – indywidualne wywiady pogłębione (individual in-depth interview)
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe (focus group interview)
 • MROC – badania społeczności online (market research online community)
 • Eksperci – wywiady z ekspertami branżowymi, badania typu foresight / brainstorming

Inne

Rozwiń listę Zwiń listę
 • Eyetracking – badania postrzegania wzrokowego z wykorzystaniem eyetrackera Tobii
 • Desk research – analiza danych wtórnych 

Specjalizacje

Realizujemy projekty badawcze dla Klientów z niemal wszystkich branż, jednak największe doświadczenie posiadamy w następujących obszarach:

FMCG

Zobacz Zwiń

Badania zachowań nabywczych konsumentów, monitoring ich satysfakcji i lojalności. Poszukiwania insightów i badanie reklamy. Testy produktów i opakowań.

Optyka

Zobacz Zwiń

Cykliczne badania branży optycznej OPTYKBUS. Analizy rynku soczewek i oprawek okularowych oraz soczewek kontaktowych.

Sport

Zobacz Zwiń

Badania aktywności sportowej Polaków oraz ich preferencji i zachowań nabywczych w zakresie sprzętu i odzieży sportowej.

Budownictwo

Zobacz Zwiń

Badania rynku budowalnego na indywidualne zamówienie (ad hoc) oraz cykliczne badania syndykatowe OMNIBUD.

Zobacz więcej

Wyposażenie wnętrz

Zobacz Zwiń

Badania zachowań konsumenckich oraz preferencji i oczekiwań w zakresie aranżacji wnętrz. Badanie postaw i rekomendacji marek projektantów wnętrz.

Odzież i obuwie

Zobacz Zwiń

Badanie preferencji i zachowań nabywczych klientów sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych.

Centra handlowe

Zobacz Zwiń

Badania satysfakcji i oczekiwań klientów galerii handlowych. Badania zadowolenia i potrzeb najemców. Badanie skuteczności komunikacji marketingowej.

Przemysł

Zobacz Zwiń

Eksperckie badania (ad hoc) różnych gałęzi przemysłu. Analizy otoczenia konkurencyjnego, koniunktury branżowej, pojemności rynku.

Studio badań jakościowych

Dysponujemy własnym, nowocześnie wyposażonym studiem do badań jakościowych, które znajduje się w Katowicach. Jego powierzchnia została zagospodarowana tak, aby zapewniać maksymalny komfort i swobodę pracy moderatorom, respondentom oraz osobom analizującym przebieg badań.

Niemal 60 m2 powierzchni

Zobacz Zwiń
 • Fokusownia - 27 m2
 • Podglądownia - 23 m2
 • Pomieszczenie tłumacza – 4 m2
 • Zaplecze kuchenne

Plan

Fokusownia

Zobacz Zwiń
 • 10-osobowy stół
 • Duży TV, ekran i projektor multimedialny
 • Oświetlenie górne i boczne sterowane
 • System dźwiękowy sterowany z pulpitu moderatora
 • Internet
 • Klimatyzacja
 • Transmisja dyskusji przez Internet (videostreaming)
Fokusownia
Fokusownia
Fokusownia
Fokusownia

Podglądownia

Zobacz Zwiń
 • 4 stanowiska robocze
 • Duże lustro weneckie (220×115 mm)
 • Internet
 • TV LCD 37’’
 • Klimatyzacja
 • Funkcja sterowania ścieżką̨ dźwiękową (oryginalną, z tłumaczeniem)
Podglądownia
Podglądownia
Podglądownia
Podglądownia

Pomieszczenie tłumacza

Zobacz Zwiń
 • Niezależne pomieszczenie do tłumaczeń́ symultanicznych (w czasie rzeczywistym)
 • Możliwość́ wyboru ścieżki dźwiękowej w podglądowni
 • Rejestracja ścieżki dźwiękowej oryginalnej i tłumaczonej
 • Transmisja dyskusji przez Internet (videostreaming)

Pomieszczenie tłumacza