Czy Polacy są eko?

Jeśli mierzyć to częstotliwością zakupów produktów oznaczonych jako ekologiczne, to można uznać, że są.  36% badanych deklaruje wyłączne bądź częste zakupy artykułów spożywczych oznaczonych jako eko, 30% zakupy eko-kosmetyków, co czwarty badany chętnie kupuje eko chemię gospodarczą, a co 11 często wybiera spośród materiałów budowalnych te z oznaczeniem eko. Wśród badanych możemy wyróżnić 10% grupę eko-entuzjastów, którzy wraz z eko-świadomymi (39%) stanowią przeciwwagę dla eko-biernych i eko-ignorantów, którzy w sumie stanowią 51% badanych. Szczegółowe dane w raporcie.