Skąd się wziął COVID-19?

Zainspirowani wynikami badań społeczeństwa amerykańskiego, postanowiliśmy również Polakom zadać pytanie o źródło pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie zostało zrealizowane we współpracy z internetowym panelem badawczym Ariadna techniką CAWI na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1081 osób w dniach 24-27 kwietnia 2020 roku. Wyniki badań, a także ich porównanie z odpowiedziami w badaniu amerykańskim, to całkiem interesująca lektura. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.