Zadowolenie polskich rowerzystów ze ścieżek rowerowych w 2016 r.

W listopadzie 2016 roku opublikowaliśmy badanie sondażowe dotyczące zadowolenia rowerzystów ze ścieżek rowerowych. Zainteresowanych otrzymaniem pełnej wersji raportu i publikacją wyników prosimy o kontakt.

  • 78% aktywnych rowerzystów korzysta ze ścieżek rowerowych w okolicy swojego zamieszkania, ponad połowa ocenia je dobrze lub bardzo dobrze. Co trzeci respondent postrzega je przeciętnie, a tylko 16% badanych przyznało oceny negatywne.
  • respondenci z miast liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców najwyżej oceniają zadowolenie ze ścieżek rowerowych (63% ocen dobrych i bardzo dobrych). Najgorzej ścieżki rowerowe oceniają rowerzyści z małych miast (46% ocen 4 i 5) oraz wsi (48% ocen 4 i 5).