Na rynku optycznym dobrze jest, optycy zadowoleni!

Optycy optymistycznie oceniają sytuację na rynku optycznym. Jak wynika z badania, które zrealizowaliśmy w II połowie 2019 r. na próbie 400 salonów optycznych, aż 31% badanych wskazało, że przychody ich salonów wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego, blisko połowa (48%) nie dostrzega znaczących zmian, a jedynie 14% respondentów spodziewa się zmniejszenia wartości sprzedaży swojej placówki. Dobra koniunktura trwa, oby jak najdłużej.