Reports

We publish ready-made syndicated reports, available at an attractive price for all interested. Feel free to take a look at our offer.

Construction industry
Optical industry
Sports industry
Consumer

Construction industry

Syndicated reports – made for multiple recipients, available at an attractive price!

Architecture and construction in social media 2022

Show Hide
Publish date: 22/03/2022

The report contains data regarding coverage (number of fans / followers on Facebook and Instagram) of the most popular sites devoted to interior design, architecture and construction, including:

 • 375 blogs concerning interior design and arrangement,
 • 82 architectural websites present in social media,
 • 87 construction websites present in social media,
 • 34 construction magazines present in social media,
 • 28 architectural magazines present in social media,
 • 237 Facebook social groups concerning construction and architecture,
 • 123 architecture and construction YouTube channels
 • 69 blogs and websites dedicated to gardening in social media.

 
The report also contains information on the dynamics of the increase in the number of followers (comparative data 2018, 2019, 2020 and 2021).

Ask about price

Communication with installers of heating and plumbing installations 2021

Show Hide
Publish date: 14/06/2021

The research was carried out on a sample of n=369 installation companies doing heating installations (96.5% of respondents) and/or plumbing (95.1%).

The report contains the following data:

Sources of information on installation materials

 • basic sources of information on installation materials (open question, possibility of indicating 3 main sources)

Use of internet

 • frequency of internet use for professional purposes
 • the most often used device for browsing the Internet
 • use of selected industry portals (regularly / occasionally - czasnahydraulika.pl; e-instalacje.pl; hvacr.pl; instalacjebudowlane.pl; ogrzewanie.info.pl; ogrzewnictwo.pl; wodkaneko.pl)
 • use of industry groups on Facebook
 • popularity of selected Facebook groups - desk research analysis (number of members June 2021)
 • use of You Tube for professional purposes

Other sources of information on installation materials

 • readership of selected trade press titles (regularly / occasionally - Fachowy Instalator; Instal Reporter; Kwartalnik Instalacje; Polski Instalator; Rynek Instalacyjny)
 • information on selected press titles - desk research analysis (circulation)
 • the most often listened to radio station

Appendix

 • cross tables of the above variables in terms of age, education of the respondent and the size of the company (number of employees)
Ask about price

Architecture and construction in social media 2021

Show Hide
Publish date: 14/04/2021

The report contains data regarding coverage (number of fans / followers on Facebook and Instagram) of the most popular sites devoted to interior design, architecture and construction, including:

 • 384 blogs concerning interior design and arrangement,
 • 84 architectural websites present in social media,
 • 92 construction websites present in social media,
 • 34 construction magazines present in social media,
 • 29 architectural magazines present in social media,
 • 158 Facebook social groups concerning construction and architecture,
 • 122 architecture and construction YouTube channels - New!
 • 51 blogs and websites dedicated to gardening in social media - New!

The report also contains information on the dynamics of the increase in the number of followers (comparative data 2018, 2019 and 2020).

The report contains content analysis of the 15 most popular Instagram blogs on architecture and interior design (number of posts, average number of likes, most popular posts, most popular hashtags, most frequently marked brands).

Ask about price

Communication with roofers 2021

Show Hide
Publish date: 04/03/2021

Raport zawiera następujące dane:

Źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • podstawowe źródła informacji na temat materiałów budowlanych (pytanie otwarte)

Wykorzystanie zasobów sieci Internet przez dekarzy

 • częstotliwość korzystania z Internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenie do przeglądania stron w Internecie
 • najczęściej odwiedzane portale branżowe – wskazywane spontanicznie
 • korzystanie z wybranych portali branżowych (dachy.info.pl; dekarz.com.pl; e-dach.pl; fachowydekarz.pl)
 • popularność wybranych portali branżowych (miesięczna liczba wizyt – analiza desk resarch)
 • korzystanie z serwisu Facebook w celach zawodowych
 • korzystanie z serwisu YouTube w celach zawodowych

Pozostałe źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy branżowej (Budujemy Dom; Fachowy Dekarz & Cieśla; Izolacje; Murator; Nasz Dekarz)
 • informacje o wybranych tytułach prasy branżowej (nakład – analiza desk research)
 • najczęściej słuchana stacja radiowa
Ask about price

Communication with contractors 2021 – general construction companies

Show Hide
Publish date: 25/01/2021

Badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie n=300 firm o profilu ogólnobudowlanym (wykonywanie prac wznoszeniowych i wykończeniowych).

Raport zawiera następujące dane:

Źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • podstawowe źródła informacji na temat materiałów budowlanych (pytanie otwarte)

Wykorzystanie zasobów sieci Internet przez firmy ogólnobudowlane

 • częstotliwość korzystania z Internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenie do przeglądania stron w Internecie
 • posiadany typ telefonu oraz korzystanie z branżowych aplikacji mobilnych
 • korzystanie z portali branżowych
 • popularność wybranych portali branżowych (miesięczna liczba wizyt – analiza desk resarch)
 • korzystanie z portali społecznościowych
 • korzystanie z serwisu YouTube, w tym oglądanie filmów dotyczących wykonywania prac budowlanych

Pozostałe źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • czytelnictwo prasy branżowej
 • informacje o wybranych tytułach prasy branżowej (nakład / sprzedaż – analiza desk research)
 • najczęściej słuchana stacja radiowa
 • uczestnictwo w szkoleniach producentów materiałów budowlanych
 • ocena przydatności szkoleń w działalności firm budowlanych
 • najbardziej preferowana forma szkoleń
Ask about price

Profile of interior designers 2020

Show Hide
Publish date: 02/09/2020

Głównym celem badania było zgromadzenie kluczowych informacji na temat projektantów wnętrz, które mogą zostać wykorzystane w strategii promocji dostawców materiałów wykończeniowych i artykułów wyposażenia wnętrz – profil demograficzno-społeczny projektanta wnętrz, charakterystyka działalności, źródła informacji branżowej, konsumpcja mediów branżowych. Badanie zrealizowano techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie n=400 projektantów wnętrz w sierpniu 2020 roku.

Raport zawiera następujące dane:

Podstawowa charakterystyka projektantów wnętrz

 • profil demograficzno-społeczny (płeć, wiek, wykształcenie)wielkość pracowni projektowej (liczba      projektantów, liczba projektów wnętrz w roku)
 • specjalizacja pracowni projektowej (mieszkaniowa / niemieszkaniowa
 • przynależność do organizacji branżowych

Nastroje projektantów wnętrz

 •  ocena popytu na usługi projektowania wnętrz
 •  ocena popytu na usługi projektowania wnętrz w 2020 roku w segmentach

Komunikacja z projektantami wnętrz

 • podstawowe źródła informacji branżowej
 • korzystanie z wybranych internetowych portali branżowych
 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy branżowej (drukowanej lub online)
Ask about price

Communication with interior contractors 2020

Show Hide
Publish date: 29/06/2020

Badanie przeprowadzono na próbie n=375 firm wykonawczych, które specjalizują się w pracach wykończeniowych wewnątrz budynków.

Raport zawiera następujące dane:

1. Źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • podstawowe źródła informacji na temat materiałów budowlanych (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 głównych źródeł)

2. Wykorzystanie zasobów sieci internet

 • częstotliwość korzystania z internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenie do przeglądania stron w internecie
 • korzystanie z branżowych aplikacji mobilnych
 • odwiedzane portale branżowe (pytanie otwarte
 • popularność wybranych portali branżowych – analiza desk research (liczba wizyt maj 2020)
 • popularność wybranych grup Facebookowych – analiza desk research (liczba członków czerwiec 2020)

3. Pozostałe źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • czytelnictwo prasy branżowej (pytanie otwarte)
 • informacje o wybranych tytułach prasy branżowej – analiza desk research (nakład / rozpowszechnienia płatne)
 • najczęściej słuchana stacja radiowa

4. Aneks

 • tabele krzyżowe powyższych zmiennych względem wieku i wykształcenia respondenta, liczby zatrudnionych, specjalizacji
Ask about price

Communication with architects 2020

Show Hide
Publish date: 09/04/2020

Badanie prowadzone było na reprezentatywnej próbie n=363 architektów techniką wywiadu telefonicznego CATI.

Raport zawiera następujące dane:

 • najczęściej odwiedzane branżowe portale internetowe (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 odpowiedzi)
 • korzystanie z wybranych portali branżowych (archdaily.com; archimania.pl; archinea.pl; architekci.pl; architektura.info; architektura.muratorplus.pl; bryła.pl; infoarchitekta.pl; izbaarchitektow.pl; nowoczesnastodola.pl; ronet.pl; sarp.org.pl; sztuka-architektury.pl; warsztatarchitekta.pl; zawod-architekt.pl)
 • korzystanie z wybranych portali z bibliotekami CAD/BIM (archispace.pl; bimobject.com; tuznajdziesz.pl)
 • najczęściej czytane czasopisma branżowe (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 odpowiedzi)
 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy architektonicznej (ARCH ; Architektura i Biznes; Architektura – Murator; Design Alive; Label Magazine; Zawód:Architekt)
 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy budowlanej i wnętrzarskiej (Builder; Cztery Kąty; Dobre Wnętrze; Inżynier Budownictwa; Murator)

Wszystkie dane zawierają porównanie z wynikami 2 poprzednich badań architektów (XI 2017 i XI 2018). Informacje w raporcie prezentowane są również dla członków Izby Architektów RP i architektów niebędących członkami IA RP. W raporcie znajdują się również przekroje powyższych danych względem płci, wieku architekta oraz wielkość pracowni architektonicznej.

Ask about price

Architecture and construction in social media 2020

Show Hide
Publish date: 24/03/2020

Raport zawiera dane dotyczące zasięgu (liczy fanów / obserwujących) najpopularniejszych profili w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram poświęconych projektowaniu wnętrz, architekturze i budownictwu. W szczególności w raporcie znajdują się informacje o:

 • 327 blogach poświęconych projektowaniu oraz aranżacji wnętrz,
 • 84 internetowych serwisach architektonicznych obecnych w mediach społecznościowych
 • 80 internetowych serwisach budowlanych obecnych w mediach społecznościowych,
 • 32 czasopismach budowlanych obecnych w mediach społecznościowych,
 • 29 czasopismach architektonicznych obecnych w mediach społecznościowych,
 • 137 grupach społecznościowych w serwisie Facebook dotyczących budownictwa i architektury.

Raport zawiera również informacje dotyczące dynamiki wzrostu liczby obserwujących (dane porównawcze z 2018 i 2019 roku).

Nowość! Raport zawiera analizę treści 25 najpopularniejszych blogów w serwisie Instagram, poświęconych tematyce architektury oraz aranżacji wnętrz (liczba postów, średnia liczba polubień, najpopularniejsze posty, najpopularniejsze hashtagi).

Ask about price

Communication with roofers 2020

Show Hide
Publish date: 11/02/2020

Badanie przeprowadzono w styczniu 2020 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie n=377 firm dekarskich.

Raport zawiera następujące dane:

Źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • podstawowe źródła informacji na temat materiałów budowlanych
 • postawy wobec pozyskiwania informacji o materiałach budowlanych

Wykorzystanie zasobów sieci Internet przez dekarzy

 • częstotliwość korzystania z Internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenie do przeglądania stron w Internecie
 • posiadany typ telefonu (% smartfon)
 • korzystanie z wybranych portali branżowych (dachy.info.pl; dekarz.com.pl; e-dach.pl; fachowydekarz.pl)

Pozostałe źródła informacji dekarzy

 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy branżowej (Budujemy Dom; Dachy; Fachowy Dekarz & Cieśla; Izolacje; Murator; Nasz Dekarz)
 • najczęściej słuchana stacja radiowa
Ask about price

Communication with contractors 2019 – general construction companies

Show Hide
Publish date: 09/07/2019

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2019 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie n=334 firm o profilu ogólnobudowlanym (wykonywanie prac wznoszeniowych i wykończeniowych).

Raport zawiera następujące dane:

Źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • podstawowe źródła informacji na temat materiałów budowlanych
 • postawy wobec pozyskiwania informacji o materiałach budowlanych

Wykorzystanie zasobów sieci Internet przez firmy ogólnobudowlane

 • częstotliwość korzystania z Internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenie do przeglądania stron w Internecie
 • posiadany typ telefonu oraz korzystanie z branżowych aplikacji mobilnych
 • korzystanie z wybranych portali branżowych
 • korzystanie z portali społecznościowych
 • korzystanie z serwisu YouTube, w tym oglądanie filmów dotyczących wykonywania prac budowlanych

Pozostałe źródła informacji na temat materiałów budowlanych

 • czytelnictwo prasy branżowej
 • najczęściej słuchana stacja radiowa
 • uczestnictwo w szkoleniach producentów materiałów budowlanych
 • ocena przydatności szkoleń w działalności firm budowlanych
 • najbardziej preferowana forma szkoleń
 • skłonność do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez Internet
Ask about price

Attitudes of architects towards BIM 2019

Show Hide
Publish date: 25/04/2019

Badanie zrealizowano w kwietniu 2019 roku na reprezentatywnej próbie 429 architektów techniką wywiadu telefonicznego CATI.

Raport zawiera następujące dane:

Znajomość i stosowanie BIM przez architektów

 • znajomość BIM
 • stosowanie BIM podczas projektowania

Postawy wobec BIM wśród architektów stosujących tę  technologię

 • liczba projektów wykonanych w BIM w ostatnich 12   miesiącach
 • czynniki skłaniające architektów do stosowania BIM

Postawy wobec BIM wśród architektów niestosujących tej technologii

 • bariery projektowania w BIM
 • plany wdrożenia BIM w najbliższych 12 miesiącach

Aneks

 • przekroje wybranych zmiennych według danych metryczkowych
 • struktura próby

W raporcie zamieszczono również wyniki poprzednich badań architektów dotyczących stosowania BIM, które przeprowadzone zostały przez BCMM w 2017 i 2018 roku.

Ask about price

Architecture and construction in social media 2019

Show Hide
Publish date: 01/03/2019

Raport zawiera dane dotyczące zasięgu (liczy fanów / obserwujących) najpopularniejszych profili w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram poświęconych architekturze i budownictwu, w 6 kategoriach:

 • 175 - blogi o tematyce architektury oraz aranżacji wnętrz,
 • 64 - internetowe serwisy architektoniczne,
 • 47 - internetowe serwisy budowlane,
 • 32 - czasopisma budowlane,
 • 24 - czasopisma architektoniczne,
 • 61 - grupy społecznościowe w serwisie Facebook dotyczące budownictwa i architektury.

W raporcie znajdują się również opisy najpopularniejszych profili w każdej z powyższych kategorii – posiadających łącznie więcej niż 30 tysięcy fanów/obserwujących w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram: profil strony, poruszane tematy, reklamujące się marki, itp.

Ask about price

Architects – used sources of information 2018/2019

Show Hide
Publish date: 02/01/2019

Badanie prowadzone było na reprezentatywnej próbie n=375 architektów techniką wywiadu telefonicznego CATI.
Raport zawiera następujące dane:

 • Najczęściej odwiedzane branżowe portale internetowe (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 odpowiedzi)
 • Korzystanie z wybranych portali branżowych (archdaily.com; archimania.pl; archinea.pl; architekci.pl; architektura.info; architektura.muratorplus.pl; bryła.pl; infoarchitekta.pl; izbaarchitektow.pl; nowoczesnastodola.pl; ronet.pl; sarp.org.pl; sztuka-architektury.pl; warsztatarchitekta.pl; zawod-architekt.pl)
 • Nowość ! Korzystanie z wybranych portali z bibliotekami CAD/BIM (archispace.pl; artcada.pl; bimobject.com; tuznajdziesz.pl)
 • Najczęściej czytane czasopisma branżowe (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 odpowiedzi)
 • Czytelnictwo wybranych tytułów prasy architektonicznej (ARCH ; Architektura i Biznes; Architektura – Murator; Design Alive; Zawód:Architekt)
 • Czytelnictwo wybranych tytułów prasy budowlanej i wnętrzarskiej (Builder; Cztery Kąty; Dobre Wnętrze; Dom i Wnętrze; Inżynier Budownictwa; Murator)
 • Nowość ! Uczestnictwo i preferencje architektów wobec szkoleń organizowanych przez producentów materiałów budowlanych

Dane dotyczące korzystania z portali zawierają porównanie z wynikami badań z lat 2015-2017, a dotyczące czytelnictwa prasy z danymi z 2012-2017. Informacje w raporcie prezentowane są również dla członków Izby Architektów RP i architektów niebędących członkami IA RP. W raporcie znajdują się również przekroje powyższych danych wg. płci, wieku architekta oraz wielkość pracowni architektonicznej.

Ask about price

Internet usage in the professional activity of contractors 2018

Show Hide
Publish date: 15/11/2018

Badanie zrealizowano w październiku 2018 roku na próbie n=302 firm wykonawczych o profilu ogólnobudowlanym techniką wywiadu telefonicznego CATI.

Raport zawiera następujące dane:

Korzystanie z Internetu

 • częstotliwość korzystania z Internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenia do przeglądania stron w Internecie
 • korzystanie z mediów społecznościowych i z serwisu YouTube (w tym oglądanie filmów dot. branży budowlanej)
 • formy promocji własnej działalności w Internecie
 • korzystanie z aplikacji dla wykonawców na smartfonach

Korzystanie z portali branżowych

 • odwiedzane portale poświęcone budownictwu
 • korzystanie z serwisów internetowych z przetargami i ofertami
 • korzystanie z serwisów internetowych na temat cen usług budowlanych

Zakupy materiałów budowlanych przez Internet

Ask about price

Attitudes of architects towards BIM 2018

Show Hide
Publish date: 22/05/2018

Badanie zrealizowano w marcu 2018 roku na reprezentatywnej próbie 401 architektów techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety internetowej CAWI.

Raport zawiera następujące dane:

Znajomość i stosowanie BIM przez architektów

 • znajomość BIM
 • znajomość poziomów implementacji BIM
 • znajomość poziomów implementacji BIM
 • stosowanie BIM podczas projektowania

Postawy wobec BIM wśród architektów stosujących tę  technologię

 • liczba projektów wykonanych w BIM w ostatnich 12   miesiącach
 • poziom implementacji BIM w realizowanych projektach
 • poziom implementacji BIM w realizowanych projektach
 • czynniki skłaniające architektów do stosowania BIM

Postawy wobec BIM wśród architektów niestosujących tej technologii

 • bariery projektowania w BIM
 • plany wdrożenia BIM w najbliższych 12 miesiącach

Aneks

 • przekroje wybranych zmiennych według danych metryczkowych struktura próby
Ask about price

Profile of a roofer 2018

Show Hide
Publish date: 12/03/2018

Raport powstał w oparciu o wyniki ilościowych badań marketingowych, realizowanych w ramach cyklicznego projektu badawczego BCMM OMNIBUD metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Badanie przeprowadzono w styczniu i lutym 2018 roku.
Próba badawcza: 400 właścicieli / zarządzających firmami dekarskimi, ogólnopolska, reprezentatywna dla dekarzy w Polsce.
Wszystkie informacje zawarte w raporcie prezentowane są porównawczo razem z wynikami badań dekarzy przeprowadzonych przez BCMM w latach 2012-2017.

Raport zawiera następujące dane:

Ocena sytuacji rynkowej

 • ocena sytuacji rynkowej w 2017 roku
 • przewidywania co do sytuacji rynkowej w 2018 roku (pozycja firmy na rynku, ceny pokryć dachowych, ceny usług dekarskich, popyt na rynku, zatrudnienie w firmie respondenta)

Komunikacja z dekarzami

 • wykorzystywane źródła informacji branżowej
 • najczęściej wykorzystywane źródło informacji branżowej
 • czytelnictwo prasy dekarskiej (Dachy; Fachowy Dekarz & Cieśla; Nasz Dekarz)
 • czytelnictwo prasy budowlanej (Forum Budowlane; Izolacje; Materiały Budowlane; Murator)
 • częstotliwość korzystania z internetu
 • wykorzystywane portale branżowe (dachy.info.pl; dachy.org; dekarz.com.pl; e-dach.pl; fachowydekarz.pl)

Profil firm dekarskich

 • profil właściciela / zarządzającego (płeć, wiek, wykształcenie)
 • czas działalności firmy na rynku
 • wielkość firmy względem zatrudnienia
 • struktura realizowanych prac budowlanych

Część dodatkowa - stosowanie i rekomendacja producentów materiałów budowlanych przez dekarzy

 • blachodachówek
 • dachówek ceramicznych i cementowych
 • okien dachowych
 • orynnowania PVC
 • rynien stalowych

Każda kategoria asortymentowa obejmuje następujące informacje:

 • producenci montowanych wyrobów
 • producent najczęściej montowanych wyrobów
 • wskaźnik rekomendacji producenta, analiza prowadzona metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, pasywnych, krytyków marki)

Dane penetracyjne i NPS prezentowane są w raporcie dla wszystkich istotnych na rynku producentów danej kategorii asortymentowej.

Ask about price

Architecture and construction in social media 2018

Show Hide
Publish date: 23/01/2018

Raport zawiera dane dotyczące zasięgu (liczba fanów / obserwujących w serwisach Facebook i Instagram) najpopularniejszych stron poświęconych architekturze i budownictwu,w tym:

 • 113 blogów o tematyce architektury oraz aranżacji wnętrz (np. Loving It, Marideko, Scraperka, Twoje DIY, Bajkowe Wnętrza),
 • 18 czasopism architektonicznych obecnych w mediach społecznościowych (np. Cztery Kąty, Dobre Wnętrze, Architektura),
 • 29 czasopism budowlanych obecnych w mediach społecznościowych (np. Ładny Dom, Murator, Budujemy Dom),
 • 29 internetowych serwisów branżowych obecnych w mediach społecznościowych (np. Homebook, Wnętrza ze smakiem, Nowoczesna Stodoła).

W raporcie znajdują się również opisy najpopularniejszych profili w każdej z powyższych kategorii, posiadających łącznie więcej niż 25 tysięcy fanów/obserwujących w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram : profil strony, poruszane tematy, reklamujące się marki, itp.

Ask about price

Architects – used sources of information 2017

Show Hide
Publish date: 23/11/2017

badanie prowadzone było na reprezentatywnej próbie 372 architektów techniką wywiadu telefonicznego CATI

Raport zawiera następujące dane:

 • Najczęściej odwiedzane branżowe portale internetowe (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 odpowiedzi)
 • Korzystanie z wybranych portali branżowych (archdaily.com; archimania.pl; archinea.pl; architekci.pl; architektura.info; architektura.muratorplus.pl; bryła.pl; infoarchitekta.pl; izbaarchitektow.pl; ronet.pl; sarp.org.pl; sztuka-architektury.pl; warsztatarchitekta.pl; zawod-architekt.pl)
 • Najczęściej czytane czasopisma branżowe (pytanie otwarte, możliwość wskazania 3 odpowiedzi)
 • Czytelnictwo wybranych tytułów prasy architektonicznej (ARCH ; Architektura i Biznes; Architektura – Murator; Design Alive; Zawód:Architekt)
 • Czytelnictwo wybranych tytułów prasy budowlanej (Builder; Forum Budowlane; Inżynier Budownictwa; Murator; Materiały Budowlane; Przegląd Budowlany)
 • Czytelnictwo wybranych tytułów prasy wnętrzarskiej (Cztery Kąty; Dobre Wnętrze; Dom i Wnętrze; Elle Decoration; Ładny Dom; M jak Mieszkanie; Moje Mieszkanie; Weranda)

Dane dotyczące korzystania z portali zawierają porównanie z wynikami badań z lat 2015-2016, a dotyczące czytelnictwa z danymi z 2012-2016. Informacje w raporcie prezentowane są również dla członków Izby Architektów RP i architektów niebędących członkami IA RP.

W raporcie znajdują się również przekroje powyższych danych wg. płci oraz wieku architekta.

Ask about price

Communication with the contractors 2017 – general construction companies

Show Hide
Publish date: 26/10/2017

Badanie przeprowadzone zostało techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na próbie n=300 firm o profilu ogólnobudowlanym (wykonywanie prac wznoszeniowych i wykończeniowych).

Raport zawiera następujące dane:

Komunikacja z zarządzającymi firmami ogólnobudowlanymi

 • źródła informacji na temat materiałów budowlanych
 • częstotliwość korzystania z Internetu
 • najczęściej wykorzystywane urządzenie do przeglądania stron w Internecie
 • cele odwiedzania stron www producentów materiałów budowlanych
 • korzystanie z portali społecznościowych
 • posiadany typ telefonu oraz korzystanie z branżowych aplikacji mobilnych
 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy budowlanej
 • czytelnictwo wybranych tytułów prasy wnętrzarskiej
 • najczęściej słuchana stacja radiowa podczas drogi do i z pracy

Uczestnictwo w szkoleniach branżowych

 • uczestnictwo w szkoleniach producentów materiałów budowlanych w ostatnich 12 miesiącach
 • ocena przydatności szkoleń w działalności firm budowlanych
 • najbardziej preferowana forma szkoleń
 • skłonność do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez Internet
Ask about price

Attitudes of architects towards BIM and expectations towards technical consultancy services from manufacturers of building materials

Show Hide
Publish date: 21/04/2017

Badanie zrealizowano w marcu 2017 roku na reprezentatywnej próbie 400 architektów techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety internetowej CAWI.

Raport zawiera następujące dane:

Postawy architektów wobec BIM

 • stosowanie BIM podczas projektowania
 • liczba projektów wykonanych w BIM w ostatnich 12 miesiącach
 • czynniki skłaniające architektów do stosowania BIM
 • plany wdrożenia BIM w najbliższych 12 miesiącach
 • bariery projektowania w BIM

Oczekiwania wobec organizacji kontaktu z doradcami technicznymi producentów materiałów budowlanych

 • oczekiwane godziny pracy doradców technicznych oraz czas pracy architektów
 • częstotliwość kontaktu architektów z doradcami technicznymi
 • preferowana metoda kontaktu z doradcą technicznym
 • akceptowany czas odpowiedzi na zapytanie techniczne skierowane do doradcy
 • poszukiwanie informacji na stronach www producenta materiałów budowlanych zanim nastąpi kontakt z doradcą

Oczekiwania wobec form wsparcia pracy architektów przez producentów materiałów budowlanych

 • obecne wykorzystanie i zainteresowanie standardowymi formami wsparcia (katalogi produktów ; rysunki 3D, rzuty i widoki produktów ; biblioteki dla programów CAD ; katalogi gotowych rozwiązań ; próbki produktów ; zdjęcia przykładowych realizacji ; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ; newsletter / biuletyn informacyjny)
 • obecne wykorzystanie i zainteresowanie aktywnymi formami wsparcia (optymalizacja projektu ; dobór produktów do projektu ; prezentacja produktów / rozwiązań danego producenta ; porady prawne ; pomoc doradców w wykonywaniu wizualizacji projektów ; udział w programie lojalnościowym)

W raporcie znajdują się również przekroje powyższych danych wg. płci, wieku, wielkości biura, specjalizacji biura, członkostwa w Izbie Architektów.

Ask about price

Consumer behaviour in Poland – interior renovations market

Show Hide
Publish date: 10/02/2017

badanie przeprowadzone zostało w styczniu 2017 roku techniką ankiety internetowej CAWI na próbie 900 osób, które w 2016 roku prowadziły prace remontowe we wnętrzu mieszkania oraz decydowały o wyborze materiałów budowlanych do tego remontu.
Raport zawiera następujące dane:

Część podstawowa

Zakres prac remontowych realizowanych w 2016 roku

 • szczegółowy zakres prac remontowych realizowanych w 2016 roku
 • przyczyny realizacji remontu mieszkania w 2016 roku
 • wydatki przeznaczone na remont realizowany w 2016 roku
 • plany remontowe na rok 2017

Sposób wykonywania prac remontowych

 • prace remontowe wykonywane w systemie gospodarczym oraz przez wykonawców
 • przyczyny samodzielnego wykonania remontu
 • kryteria wyboru wykonawcy
 • korzystanie z usług projektanta wnętrz i jego wpływ na wybór marek materiałów budowlanych
 • znaczenie ceny podczas wyboru materiałów budowlanych

Komunikacja z inwestorami

 • aktywność inwestorów w poszukiwaniu informacji o materiałach budowlanych
 • źródła informacji o materiałach budowlanych
 • czytelnictwo czasopism branżowych

Markety budowlane

 • znajomość wspomagana marketów budowlanych
 • market budowlany pierwszego wyboru
 • wizerunek marketów budowlanych

Część dodatkowa:

Malowanie

 • osoba decydująca o zakupie farb
 • miejsca zakupu farb
 • marki używanych farb
 • podstawowe czynniki wyboru farby
 • rekomendacja marki farb przez wykonawcę
 • wpływ projektanta wnętrz na wybór marki farb
 • źródła informacji o malowaniu (inwestorzy wykonujący prace w systemie gospodarczym)
 • komunikacja z malującymi (źródła informacji o materiałach budowlanych, czytelnictwo czasopism branżowych)

Montaż płytek ściennych / podłogowych

 • osoba decydująca o zakupie płytek
 • miejsca zakupu płytek
 • marki używanych płytek
 • podstawowe czynniki wyboru płytek
 • rekomendacja marki płytek przez wykonawcę
 • wpływ projektanta wnętrz na wybór marki płytek
 • źródła informacji o kładzeniu płytek (inwestorzy wykonujący prace w systemie gospodarczym)
 • komunikacja z inwestorami kupującymi płytki (źródła informacji o materiałach budowlanych, czytelnictwo czasopism branżowych)

Montaż paneli

 • osoba decydująca o zakupie paneli
 • miejsca zakupu paneli
 • marki używanych paneli
 • podstawowe czynniki wyboru paneli
 • rekomendacja marki paneli przez wykonawcę
 • wpływ projektanta wnętrz na wybór marki paneli
 • źródła informacji o montażu paneli (inwestorzy wykonujący prace w systemie gospodarczym)
 • komunikacja z kupującymi panele (źródła informacji o materiałach budowlanych, czytelnictwo czasopism branżowych)

Montaż podłogi drewnianej

 • osoba decydująca o zakupie podłogi
 • miejsca zakupu podłogi
 • marki używanych podłóg
 • podstawowe czynniki wyboru podłogi
 • rekomendacja marki podłogi przez wykonawcę
 • wpływ projektanta wnętrz na wybór marki podłogi
 • źródła informacji o montażu podłogi (inwestorzy wykonujący prace w systemie gospodarczym)
 • komunikacja z kupującymi podłogi (źródła informacji o materiałach budowlanych, czytelnictwo czasopism branżowych)

Montaż ceramiki sanitarnej

 • osoba decydująca o zakupie ceramiki
 • miejsca zakupu ceramiki
 • marki montowanej ceramiki
 • czynniki wyboru ceramiki
 • rekomendacja marki ceramiki przez wykonawcę
 • wpływ architekta wnętrz na wybór marki ceramiki
 • źródła informacji o montażu ceramiki (inwestorzy wykonujący prace w systemie gospodarczym)
 • komunikacja z kupującymi ceramikę (źródła informacji o materiałach budowlanych, czytelnictwo czasopism branżowych)
Ask about price

Profile of a roofer 2017

Show Hide
Publish date: 03/02/2017

Raport powstał w oparciu o wyniki ilościowych badań marketingowych, realizowanych w ramach cyklicznego projektu badawczego BCMM OMNIBUD metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Badanie przeprowadzono w styczniu 2017 roku.

Próba badawcza: 382 właścicieli / zarządzających firmami dekarskimi, ogólnopolska, reprezentatywna dla dekarzy w Polsce.

Wszystkie informacje zawarte w raporcie prezentowane są porównawczo razem z wynikami badań dekarzy przeprowadzonych przez BCMM w latach 2012-2016.

Raport zawiera następujące dane:

Część podstawowa

Ocena sytuacji rynkowej

 • ocena sytuacji rynkowej w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku
 • przewidywania co do sytuacji rynkowej w 2017 roku vs przewidywania deklarowane w latach poprzednich (pozycja firmy na rynku, ceny pokryć dachowych, ceny usług dekarskich, popyt na rynku, zatrudnienie w firmie respondenta)

Komunikacja z dekarzami

 • wykorzystywane źródła informacji branżowej
 • najczęściej wykorzystywane źródło informacji branżowej
 • czytelnictwo prasy dekarskiej (Dachy; Fachowy Dekarz & Cieśla; Nasz Dekarz; Warstwy – Dachy i Ściany)
 • czytelnictwo prasy budowlanej (Forum Budowlane; Izolacje; Materiały Budowlane; Murator)
 • częstotliwość korzystania z internetu
 • wykorzystywane portale branżowe (dachy.info.pl; dachy.org; dekarz.com.pl; e-dach.pl; fachowydekarz.pl)

Profil firm dekarskich

 • profil właściciela / zarządzającego (płeć, wiek, wykształcenie)
 • czas działalności firmy na rynku
 • wielkość firmy względem zatrudnienia
 • struktura realizowanych prac budowlanych

Część dodatkowa - stosowanie i rekomendacja producentów materiałów budowlanych przez dekarzy

 • producentów blachodachówek
 • producentów dachówek ceramicznych i cementowych
 • producentów gontów/dachówek bitumicznych
 • producentów okien dachowych
 • producentów wełny mineralnej
 • producentów orynnowania PVC
 • producentów rynien stalowych

Każda kategoria asortymentowa obejmuje następujące informacje*:

 • stosowani producenci w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku
 • najczęściej wykorzystywany producent w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku
 • wskaźnik rekomendacji producenta w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku, analiza prowadzona metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, neutralnych, krytyków marki)


* oprócz danych dla wełny i orynnowania PVC - brak informacji za rok 2014 ; oprócz danych dla rynien stalowych – dane tylko za 2016 rok

W części dotyczącej blachodachówek wyniki uwzględniają marki : Balex Metal; Blachdom Plus; Blachodach ; Blachotrapez; Blachprofil 2; Blachstal; Blachy Pruszyński; Bratex; Budmat; Finco-Stal; Florian Centrum; Lindab; Plannja; Regamet ; Ruukki

W części dotyczącej dachówek wyniki uwzględniają marki : Bogen ; Creaton ; Euronit ; IBF ; Meyer-Holsen ; Monier / Braas ; Nelskamp ; Roben ; Tondach ; Wienerberger / Koramic

W części dotyczącej gontów/dachówek bitumicznych wyniki uwzględniają marki : Icopal ; Iko ; Isola ; Izolacja Jarocin ; Katepal ; Kerabit ; Matizol ; Onduline ; Owens Corning ; TechnoNicol ; Werner

W części dotyczącej okien dachowych wyniki uwzględniają marki : Fakro, Okpol, Roto, Velux
W części dotyczącej wełny mineralnej wyniki uwzględniają marki : Isover ; Isoroc ; Knauf ; Paroc ; Petralana ; Rockwool ; Rotaflex ; Schwenk / Climowool ; Ursa

W części dotyczącej orynnowania PVC wyniki uwzględniają marki : Braas ; Cellfast ; Galeco ; Gamrat ; Kaczmarek ; Marley ; Nicoll ; Plastmo ; Profil Piła ; Scala ; Wavin

W części dotyczącej rynien stalowych wyniki uwzględniają marki : Aquaplast (system Victoria) ; Balex Metal (system Wijo) ; Blachodach (system Kaskada) ; Blachy Pruszyński (system Niagara) ; Blachprofil 2 (system Inguri) ; Bratex (system Struga) ; Budmat (system Flamingo) ; Galeco (system Galeco Stal) ; Gamrat (system Stalgam) ; Lindab (system Rainline) ; Plannja / Ruukki (system Siba) ; Plast-Dach (system Assa) ; Plastmo (system Plastal) ; Raiko (system Raiko Premium) ; Wavin (Kanion Stal)

Ask about price

Optical industry

Syndicated reports – made for multiple recipients, available at an attractive price!

Opticbus - eyeglass lenses 2021

Show Hide
Publish date: 16/09/2021

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2021 roku na reprezentatywnej próbie n=400 salonów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • wskaźnik penetracji rynkowej dostawców soczewek okularowych (liczba salonów regularnie i okazjonalnie kupujących soczewki)
 • najczęściej rekomendowana marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocena działalności dostawców soczewek (m.in. ocena jakości soczewek i szerokości asortymentu, poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • nowość: ocena wsparcia udzielanego optykom przez dostawców soczewek okularowych podczas stanu epidemii
 • wskaźnik lojalności Net Promoter Score
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • częstotliwość korzystania z internetu
 • źródła informacji w internecie
 • zasięg portali branżowych i profili FB
 • posiadane automaty szlifierskie (typ, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • wyposażenie gabinetu do badania refrakcji (urządzenia, marka autorefraktometru, planowane zakupy)
 • przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par okularów sprzedawanych dziennie
Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2020

Show Hide
Publish date: 09/09/2020

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2020 roku na reprezentatywnej próbie n=401 salonów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • wskaźnik penetracji rynkowej dostawców soczewek okularowych (liczba salonów regularnie i okazjonalnie kupujących soczewki)
 • najczęściej rekomendowana marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocena działalności dostawców soczewek (m.in. ocena jakości soczewek i szerokości asortymentu, poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • NOWOŚĆ: ocena wsparcia udzielanego optykom przez dostawców soczewek okularowych podczas stanu epidemii
 • wskaźnik lojalności Net Promoter Score
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • częstotliwość korzystania z internetu
 • źródła informacji w internecie
 • zasięg portali branżowych i profili FB
 • posiadane automaty szlifierskie (typ, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • wyposażenie gabinetu do badania refrakcji (urządzenia, marka autorefraktometru, planowane zakupy)
 • przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par okularów sprzedawanych dziennie
Ask about price

The eyeglasses market in Poland – frames and lenses compendium

Show Hide
Publish date: 30/04/2020

Raport zawiera następujące informacje:

Wielkość i pojemność rynku okularów korekcyjnych

 • wielkość rynku użytkowników okularów
 • struktura rynku użytkowników okularów
 • pojemność rynku okularów korekcyjnych

Zachowania nabywcze na rynku okularów korekcyjnych

 • częstotliwość zakupu i okres użytkowania okularów
 • powody zakupu okularów
 • kompletny vs. częściowy zakup okularów
 • koszt zakupu posiadanych okularów
 • marka posiadanych oprawek okularowych
 • miejsce zakupu okularów
 • czynniki wyboru miejsca zakupu okularów

Dystrybucja okularów korekcyjnych - salony optyczne w Polsce

 • liczba salonów optycznych, w tym liczba optyków niezależnych i sieciowych
 • charakterystyka sieciowych salonów optycznych (m.in. liczba placówek, przychody, zysk, właściciele, zarząd)
 • grupy zakupowe dla optyków

Salony optyczne w internecie

 • salony optyczne w wyszukiwaniach google
 • sieci salonów optycznych w mediach społecznościowych
 • popularne polskie sklepy internetowe (m.in. oferowane produkty, liczba fanów w serwisie FB, właściciele, zarząd)
 • popularne zagraniczne sklepy internetowe

Profil głównych graczy na rynku soczewek okularowych

 • najczęściej rekomendowana marka soczewek przez optyków
 • wartość rynku soczewek okularowych w cenach producentów / dystrybutorów soczewek okularowych  
 • charakterystyka głównych dostawców soczewek okularowych (m.in. przychody, zysk, właściciele, zarząd)

Okulary korekcyjne i soczewki okularowe w internecie

 • okulary korekcyjne i soczewki okularowe w wyszukiwaniach google
 • producenci soczewek okularowych w wyszukiwaniach google
 • soczewki progresywne w wyszukiwaniach google
 • producenci soczewek okularowych w mediach społecznościowych

Profil głównych graczy na rynku oprawek okularowych

 • charakterystyka głównych dostawców oprawek okularowych (m.in. przychody, zysk, właściciele, zarząd)

Oprawki okularowe w internecie

 • oprawki okularowe w wyszukiwaniach google
 • marki oprawek okularowych w wyszukiwaniach google
 • producenci oprawek okularowych w mediach społecznościowych

Badanie zrealizowano w oparciu o:

analizę danych wtórnych (dane GUS, prasa i portale branżowe, dane udostępniane w KRS) – pozyskano informacje dotyczące ludności Polski, użytkowania okularów korekcyjnych, salonów optycznych, głównych dostawców soczewek i oprawek okularowych,

badanie bezpośrednie użytkowników okularów korekcyjnych przeprowadzone techniką CAWI na próbie n=857 osób, kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 75 lat,

analizę danych na temat aktywności w sieci internet, zebranych za pomocą specjalistycznych narzędzi: Google AdWords, KW Finder, Ubersuggest.

, wykształcenie, itd.)

Ask about price

The eyeglasses frames market in Poland 2019

Show Hide
Publish date: 15/10/2019

Badanie przeprowadzono w II połowie 2019 roku techniką ankiety CAWI, na reprezentatywnej próbie n=857 użytkowników okularów. Dodatkowo przeprowadzono analizę danych wtórnych GUS dotyczących ludności Polski i użytkowania okularów korekcyjnych.

Raport zawiera następujące dane:

Rynek oprawek okularowych

 • wielkość rynku użytkowników okularów
 • struktura rynku użytkowników okularów
 • pojemność rynku oprawek okularowych

Zachowania nabywcze na rynku oprawek okularowych

 • częstotliwość zakupu i okres użytkowania okularów
 • powody zakupu okularów
 • kompletny vs. częściowy zakup okularów
 • koszt zakupu posiadanych okularów, w tym oprawek i soczewek
 • sposób zakupu oprawek okularowych
 • miejsce zakupu oprawek okularowych
 • czynniki wyboru miejsca zakupu oprawek okularowych

Czynniki wyboru oprawek okularowych

 • znaczenie wyboru oprawek okularowych przy zakupie okularów
 • źródła informacji na temat oprawek okularowych
 • typ posiadanych oprawek okularowych
 • preferencje dotyczące wyglądu oprawek okularowych
 • czynniki wpływające na wybór oprawek okularowych
 • zastrzeżenia do obecnie użytkowanych oprawek okularowych

Marka oprawek okularowych

 • marka posiadanych oprawek okularowych
 • znajomość spontaniczna marek oprawek okularowych
 • znajomość wspomagana wybranych marek oprawek okularowych
 • wizerunek wybranych marek oprawek okularowych

Aneks

 • przekroje wybranych zmiennych względem danych metryczkowych (płeć, wiek, wykształcenie, itd.)
Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2019

Show Hide
Publish date: 30/07/2019

Badanie przeprowadzono w lipcu 2019 roku na reprezentatywnej próbie n=400 salonów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • penetracja zakładów optycznych przez dostawców soczewek okularowych (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowana marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocena działalności dostawców soczewek (m.in. ocena jakości soczewek i szerokości asortymentu,  poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności Net Promoter Score
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • częstotliwość korzystania z internetu
 • źródła informacji w internecie
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • wyposażenie gabinetu do badania refrakcji (posiadane urządzenia, marka autorefraktometru, planowane zakupy)

przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów

Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2018

Show Hide
Publish date: 23/08/2019

Badanie przeprowadzono w lipcu 2018 roku na reprezentatywnej próbie n=400 salonów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • penetracja zakładów optycznych przez dostawców soczewek okularowych (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowana marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocena działalności dostawców soczewek (m.in. ocena jakości soczewek i szerokości asortymentu,  poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności Net Promoter Score
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej - częstotliwość korzystania z internetu
 • źródła informacji w internecie (portale branżowe, profile FB)
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • wyposażenie gabinetu do badania refrakcji (posiadane urządzenia, marka autorefraktometru, planowane zakupy)

przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów

Ask about price

Internet users in the optical market 2018

Show Hide
Publish date: 30/01/2018

Badanie opierało się na analizie danych zastanych w sieci internet, zebranych za pomocą specjalistycznych narzędzi: Google Trends, Google AdWords, KW Finder oraz Brand24.

Raport liczy 100 stron i zawiera następujące informacje :

Metody korekcji wad wzroku w internecie

 • wyszukiwane w internecie frazy dotyczące metod korekcji wzroku
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące wad wzroku i metod ich korekcji
 • wzmianki dotyczące metod korekcji wzroku w internecie
 • wyszukiwane w internecie frazy dotyczące wad wzroku

Soczewki okularowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google
 • frazy dotyczące soczewek progresywnych w wyszukiwaniach Google
 • marki soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące soczewek okularowych
 • liczba i miejsca publikacji wzmianek o markach soczewek okularowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek okularowych w social media

Soczewki kontaktowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google
 • marki soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące soczewek kontaktowych
 • liczba i miejsca publikacji wzmianek o markach soczewek kontaktowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek kontaktowych w social media

Salony optyczne w internecie

 • frazy dotyczące salonów optycznych w wyszukiwaniach Google
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące salonów optycznych
 • liczba i miejsca publikacji wzmianek o salonach optycznych w internecie
 • liczba fanów i aktywność salonów optycznych w social media
Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2017

Show Hide
Publish date: 11/09/2017

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2017 roku na próbie 400 właścicieli lub kierowników zakładów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • penetracja zakładów optycznych przez dostawców soczewek okularowych (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowana marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocena działalności dostawców soczewek (m.in. ocena jakości soczewek i szerokości asortymentu, poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności Net Promoter Score
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej - częstotliwość korzystania z internetu
 • źródła informacji w internecie (portale branżowe, profile FB)
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • Nowość ! Wyposażenie gabinetu do badania refrakcji (urządzenia, marka autorefraktometru, planowane zakupy)

przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów

Ask about price

Internet users in the optical market 2017

Show Hide
Publish date: 21/04/2017

Badanie opierało się na analizie danych zastanych w sieci internet, zebranych za pomocą specjalistycznych narzędzi: Google Trends, Google AdWords, KW Finder oraz Brand24.

Raport liczy 89 stron i zawiera następujące informacje :

Metody korekcji wad wzroku w internecie

 • wyszukiwane w internecie frazy dotyczące metod korekcji wzroku
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące wad wzroku i metod ich korekcji
 • wzmianki dotyczące metod korekcji wzroku w internecie
 • wyszukiwane w internecie frazy dotyczące wad wzroku

Soczewki okularowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google
 • frazy dotyczące soczewek progresywnych w wyszukiwaniach Google
 • marki soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące soczewek okularowych
 • liczba i miejsca publikacji wzmianek o markach soczewek okularowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek okularowych w social media

Soczewki kontaktowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google
 • marki soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące soczewek kontaktowych
 • liczba i miejsca publikacji wzmianek o markach soczewek kontaktowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek kontaktowych w social media

Salony optyczne w internecie

 • frazy dotyczące salonów optycznych w wyszukiwaniach Google
 • powiązane wyszukiwania w Google dotyczące salonów optycznych
 • liczba i miejsca publikacji wzmianek o salonach optycznych w internecie
 • liczba fanów i aktywność salonów optycznych w social media
Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2016

Show Hide
Publish date: 12/09/2016

badanie przeprowadzono w sierpniu 2016 roku wśród 400 właścicieli lub kierowników zakładów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • penetrację zakładów optycznych przez dostawców (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowaną marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocenę działalności dostawców soczewek (m.in. ocena jakości soczewek i szerokości asortymentu, poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności Net Promoter Score
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • częstotliwość korzystania z internetu
 • źródła informacji w internecie (portale branżowe, fora dyskusyjne, FB)
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów
Ask about price

Internet users in the optical market 2016

Show Hide
Publish date: 15/04/2016

Raport zawiera następujące dane:

Wady wzroku i ich korekcja w internecie

 • wyszukiwane w internecie informacje dotyczące wad wzroku
 •  wyszukiwane w internecie informacje dotyczące metod korekcji wzroku
 • wzmianki dotyczące metod korekcji wzroku w internecie

Soczewki okularowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google w roku 2015
 • frazy dotyczące okularów progresywnych w wyszukiwaniach Google w roku 2015
 • marki soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google w roku 2015
 • liczba, kontekst i miejsca publikacji wzmianek o markach soczewek okularowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek okularowych w social media

Soczewki kontaktowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google w roku 2015
 • marki soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google w roku 2015
 • liczba, kontekst i miejsca publikacji wzmianek o markach soczewek kontaktowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek kontaktowych w social media

Salony optyczne w internecie

 • frazy dotyczące salonów optycznych w wyszukiwaniach Google w roku 2015
 • liczba wzmianek o salonach optycznych w internecie
 • liczba fanów i aktywność salonów optycznych w social media

Badanie opierało się na analizie danych zastanych w sieci internet, zebranych za pomocą specjalistycznych narzędzi: Google Trends, Google AdWords, SoTrender oraz Brand24.

Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2015

Show Hide
Publish date: 23/09/2015

badanie przeprowadzono w sierpniu 2015 roku wśród 400 właścicieli lub kierowników zakładów optycznych.
Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna, top of mind i wspomagana)
 • penetrację zakładów optycznych przez dostawców (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowany producent / marka soczewek jednoogniskowych i progresywnych
 • ocenę działalności dostawców soczewek (m.in. ocena produktu, poziomu cen, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności / zadowolenia Net Promoter Score
 • kryteria wyboru dostawcy soczewek
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • preferowane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • posiadanie komputera i korzystanie z internetu
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów
Ask about price

Behaviour and preferences of users of eyeglasses 2015

Show Hide
Publish date: 15/07/2015

badanie przeprowadzono w czerwcu 2015 roku na próbie 800 użytkowników okularów techniką CAWI.

Raport zawiera następujące dane:

Zachowania nabywcze użytkowników okularów

 • częstotliwość zakupu okularów
 • liczba użytkowanych par okularów
 • powody zakupu okularów
 • postawy wobec zakupu okularów
 • wydatki na zakup okularów
 • korzystanie z gotowych okularów
 • skłonność do noszenia soczewek kontaktowych
 • znaczenie wyboru oprawek i soczewek okularowych
 • źródła informacji na temat okularów

Wiedza na temat soczewek okularowych

 • znajomość spontaniczna producentów soczewek okularowych
 • znajomość asystowana producentów soczewek okularowych
 • zapamiętanie kampanii reklamowych wybranych marek soczewek okularowych
 • znajomość asystowana marek soczewek fotochromowych
 • znajomość spontaniczna powłok okularowych
 • znajomość asystowana powłok okularowych
 • subiektywne postrzeganie poziomu wiedzy na temat soczewek okularowych

Posiadane soczewki okularowe

 • posiadane soczewki okularowe
 • posiadane powłoki w okularach
 • marka posiadanych soczewek okularowych
 • czynniki wyboru soczewek okularowych
 • wpływ optyka na wybór soczewek okularowych

Postawy wobec soczewek progresywnych

 • rozważanie zakupu soczewek progresywnych
 • powody nie rozważania zakupu soczewek progresywnychv
 • powody nie zdecydowania się na zakup soczewek progresywnych

Posiadane oprawki okularowe

 • znajomość spontaniczna marek oprawek okularowych
 • posiadana marka oprawek okularowych
 • posiadany typ oprawek okularowych
 • czynniki wyboru oprawek okularowych
 • wpływ optyka na wybór oprawek okularowych

VI. Miejsce zakupu okularów

 • znajomość asystowana sieciowych salonów optycznych
 • miejsce zakupu okularów
 • czynniki wyboru miejsca zakupu okularów
 • lojalność wobec miejsca zakupu okularów
 • zadowolenie z miejsca zakupu okularów

Posiadane okulary przeciwsłoneczne

 • typ posiadanych okularów przeciwsłonecznych
 • najczęstsze miejsce zakupu okularów przeciwsłonecznych
 • czynniki wyboru okularów przeciwsłonecznych
 • koszt zakupu ostatniej pary okularów przeciwsłonecznych
 • znajomość wskaźnika E-SPF

Aneks - przekroje wybranych zmiennych względem danych metryczkowych

Istnieje możliwość zakupu wybranej części raportu, cena kalkulowana indywidualnie w zależności od zakresu pożądanych informacji.

Ask about price

Internet users in the optical market 2015

Show Hide
Publish date: 14/01/2015

Raport zawiera następujące dane:

Wady wzroku internautów

 • odsetek internautów z wadą wzroku na tle populacji mieszkańców Polski
 • wyszukiwane w internecie informacje dotyczące wad wzroku
 • metody korekcji wad wzroku wśród internautów na tle populacji mieszkańców Polski
 • wyszukiwane w internecie informacje dotyczące metod korekcji wzroku

Soczewki okularowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google w roku 2014
 • frazy dotyczące okularów progresywnych w wyszukiwaniach Google w roku 2014
 • marki soczewek okularowych w wyszukiwaniach Google w roku 2014
 • liczba wzmianek o markach soczewek okularowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek okularowych w serwisie Facebook

Soczewki kontaktowe w internecie

 • frazy dotyczące soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google w roku 2014
 • marki soczewek kontaktowych w wyszukiwaniach Google w roku 2014
 • liczba wzmianek o markach soczewek kontaktowych w internecie
 • liczba fanów i aktywność marek soczewek kontaktowych w serwisie Facebook

Salony optyczne w internecie

 • wybrane salony optyczne w wyszukiwaniach Google w roku 2014
 • liczba wzmianek na temat salonów optycznych w internecie
 • liczba fanów i aktywność salonów optycznych w serwisie Facebook

Metodologia:
pierwsza część badania dotycząca wad wzroku i sposobów ich korygowania realizowana była na reprezentatywnej próbie 1000 internautów w wieku 18+ za pomocą techniki ankiety internetowej (CAWI). Badanie przeprowadzono w listopadzie 2014 roku. W raporcie przytoczono również wyniki reprezentatywnych badań Polaków, zrealizowanych przez BCMM w 2013 roku na próbie n=2006 osób techniką CATI.

druga część badania dotycząca działań producentów soczewek kontaktowych i okularowych w internecie opierała się na analizie danych zastanych w sieci internet, zebranych za pomocą specjalistycznych narzędzi: Google Trends, Google AdWords oraz Brand24.

Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2014

Show Hide
Publish date: 10/06/2014

Badanie przeprowadzono w lipcu 2014 roku wśród 409 właścicieli lub kierowników zakładów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna i wspomagana)
 • penetrację zakładów optycznych przez dostawców (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowany producent / marka soczewek  jednoogniskowych i wieloogniskowych
 • ocenę działalności dostawców soczewek (m.in. ocena produktu, poziomu cen, warunków kontraktacji, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności / zadowolenia Net Promoter Score
 • kryteria wyboru dostawcy soczewek
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • preferowane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • posiadanie komputera i korzystanie z internetu
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów
Ask about price

Attitudes and behaviors of ophthalmologists related to the recommendation of eyeglass lenses

Show Hide
Publish date: 10/06/2014

Badanie przeprowadzono w maju 2014 roku na próbie 200 okulistów, niezwiązanych z salonami optycznymi (respondenci pracują wyłącznie w poradniach okulistycznych, w szpitalach na oddziałach okulistycznych, w gabinetach okulistycznych niezwiązanych z salonem optycznym)

Raport zawiera następujące dane:

Postawy i zachowania okulistów związane z rekomendacją soczewek okularowych

 • postawy okulistów wobec rekomendacji soczewek okularowych
 • postawy wobec rekomendacji marki soczewek okularowych
 • zachowania związane z rekomendacją marki soczewek okularowych

Znajomość i wizerunek wybranych producentów soczewek okularowych

 • znajomość spontaniczna producentów soczewek okularowych
 • producent top of mind soczewek okularowych
 • znajomość wspomagana producentów soczewek okularowych
 • wizerunek wybranych producentów soczewek okularowych

Zachowania okulistów związane z rekomendacją soczewek progresywnych i fotochromowych

 • rekomendacja soczewek progresywnych
 • rekomendacja soczewek fotochromowych
 • znajomość spontaniczna marek fotochromów
 • znajomość wspomagana marek fotochromów

Komunikacja z okulistami

 • poszukiwanie informacji na temat soczewek okularowych preferowane działania informacyjne producentów soczewek okularowych
 • działania marketingowe producentów soczewek okularowych podczas kongresów
 • czytelnictwo prasy branżowej
Ask about price

Opticbus - eyeglass lenses 2013

Show Hide
Publish date: 26/08/2013

Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2013 roku wśród 403 właścicieli lub kierowników zakładów optycznych.

Raport zawiera następujące dane:

 • znajomość dostawców soczewek okularowych (spontaniczna i wspomagana)
 • penetrację zakładów optycznych przez dostawców (liczba dostawców i intensywność współpracy - stała, okazjonalna)
 • najczęściej rekomendowany producent / marka soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych
 • ocenę działalności dostawców soczewek (m.in. ocena produktu, poziomu cen, warunków kontraktacji, realizacji zamówień, działań promocyjnych i obsługi klienta)
 • wskaźnik lojalności / zadowolenia Net Promoter Score
 • kryteria wyboru dostawcy soczewek
 • wykorzystywane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • preferowane źródła informacji o soczewkach okularowych
 • czytelnictwo prasy branżowej
 • posiadanie komputera i korzystanie z internetu
 • posiadane automaty szlifierskie (bezszablonowe, szablonowe, marka, wiek)
 • dostawcy akcesoriów optycznych
 • przekroje powyższych zmiennych w ujęciu regionalnym, wielkości miasta, w którym zlokalizowana jest placówka, wielkości zatrudnienia, przeciętnej liczy par sprzedawanych okularów
Ask about price

Behaviour and preferences of users of eyeglasses 2013

Show Hide
Publish date: 26/08/2013

Raport zawiera następujące dane:

Część I : rynek użytkowników okularów korekcyjnych
(badanie metodą CATI na reprezentatywnej próbie n=2006 dorosłych mieszkańców Polski)

 • odsetek osób z wadą wzroku
 • rodzaj wady wzroku
 • sposób korekcji wady wzroku (odsetek osób noszących okulary, soczewki kontaktowe, okulary i soczewki kontaktowe)
 • szacunkowa liczba osób noszących okulary ogółem, w przekrojach względem płci, wieku, miejsca zamieszkania
 • odsetek osób świadomych wady wzroku ale nie noszących okularów / soczewek

Część II : zachowania nabywcze użytkowników okularów
(badanie metodą PAPI na próbie n=600 użytkowników okularów korekcyjnych)

Zachowania nabywcze użytkowników okularów

 • częstotliwość zakupu okularów
 • liczba użytkowanych par okularów
 • powody zakupu okularów
 • postawy wobec zakupu okularówwydatki na zakup okularów
 • dofinansowanie zakupu soczewek okularowych
 • zadowolenie z użytkowanych okularów
 • skłonność do noszenia soczewek kontaktowych
 • znaczenie wyboru oprawek i soczewek okularowych
 • źródła informacji na temat okularów

Wiedza na temat soczewek okularowych

 • znajomość spontaniczna producentów soczewek okularowych
 • znajomość asystowana producentów soczewek okularowych
 • znajomość asystowana marek soczewek fotochromowych
 • znajomość asystowana powłok okularowych
 • subiektywne postrzeganie poziomu wiedzy na temat soczewek okularowych

Posiadane soczewki okularowe

 • posiadane soczewki okularowe (konstrukcja, materiał, barwienie)
 • posiadane powłoki w okularach
 • marka posiadanych soczewek okularowych
 • czynniki wyboru soczewek okularowych
 • wpływ optyka na wybór soczewek okularowych

Postawy wobec soczewek progresywnych

 • rozważanie zakupu soczewek progresywnych
 • powody nie rozważania zakupu soczewek progresywnych
 • powody nie zdecydowania się na zakup soczewek progresywnych

Posiadane oprawki okularowe

 • znajomość spontaniczna marek oprawek okularowych
 • posiadana marka oprawek okularowych
 • posiadany typ oprawek okularowych
 • czynniki wyboru oprawek okularowych
 • wpływ optyka na wybór oprawek okularowych

Miejsce zakupu okularów

 • znajomość asystowana sieciowych salonów optycznych
 • miejsce zakupu okularów
 • czynniki wyboru miejsca zakupu okularów
 • segmentacja respondentów względem czynników wyboru
 • miejsca zakupu okularów
 • lojalność wobec miejsca zakupu okularów
 • zadowolenie z miejsca zakupu okularów

Segmentacja cenowa nabywców okularów

 • charakterystyka zachowań i postaw wyodrębnionych segmentów rynku

Aneks - przekroje wybranych zmiennych względem danych metryczkowych

Istnieje możliwość zakupu wybranej części raportu, cena kalkulowana indywidualnie w zależności od zakresu pożądanych informacji.

Ask about price

Sports industry

Syndicated reports - made for multiple recipients, available at an attractive price!

Ski equipment & clothing 2017

Show Hide
Publish date: 01/03/2017

Badanie przeprowadzono na próbie 800 aktywnych narciarzy w wybranych ośrodkach narciarskich w Polsce w styczniu i lutym 2017 r.

Raport zawiera informacje o 8 kategoriach asortymentowych : kurtki, spodnie, bielizna termoaktywna, narty, buty narciarskie, kaski, gogle, kije.

 • odsetek narciarzy używających odzież i sprzęt narciarski poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, bielizny, nart, butów, kasków, gogli i kijów w 2017 roku)
 • porównanie penetracji marek ogółem wśród narciarzy w 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 i 2017 roku
 • penetracja marek w 2017 roku względem płci i wieku narciarzy
 • penetracja marek w 2017 roku względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • penetracja marek w 2017 roku względem aktywności sportowej narciarzy (liczby dni w roku spędzanych na nartach, wyjazdów zagranicznych, umiejętności narciarskich)
 • czas zakupu odzieży i sprzętu narciarskiego oraz przeciętny wiek używanych produktów
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu (lista sklepów) ; produkt nowy / używany)
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • zrealizowane wydatki na zakup odzieży i sprzętu narciarskiego
 • segmentacja cenowa narciarzy i charakterystyka wyodrębnionych segmentów cenowych
 • profil narciarza - charakterystyka demograficzna, społeczna, ekonomiczna, wyjazdy na narty zagranicę, liczba dnia na nartach w sezonie, umiejętności narciarskie
 • znajomość i rekomendacja wybranych marek odzieży i sprzętu narciarskiego. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki). Wskaźniki znajomości oraz rekomendacji odzieży i sprzętu zaprezentujemy dla marek : 4F, Atomic, Brugi, Dynastar, Head, HiMountain, Hi-Tec, McKinley, Wed’ze, Rossignol, Salomon.
 • znajomość i rekomendacja wybranych sieci sklepów z odzieżą i sprzętem narciarskim. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki). Wskaźniki znajomości oraz rekomendacji sieci sklepów zaprezentujemy dla placówek : Decathlon, GO Sport, Intersport, Martes Sport, Ski Team.

Istnieje możliwość zakupu części raportu dotyczącej wybranej kategorii asortymentowej:

 • rynek kurtek narciarskich + profil narciarza
 • rynek spodni narciarskich + profil narciarza
 • rynek bielizny termoaktywnej + profil narciarza
 • rynek nart + profil narciarza
 • rynek butów narciarskich + profil narciarza
 • rynek kasków narciarskich + profil narciarza
 • rynek gogli narciarskich + profil narciarza
 • rynek kijów narciarskich + profil narciarza


Z uwagi, iż jest to badanie syndykatowe, zainteresowani kupują raport do wykorzystania w wewnętrznych analizach marketingowych, nie otrzymują prawa do publikacji tych wyników, dalszej odsprzedaży, przekazywania stronom trzecim, itd.

Ask about price

Polish cyclists – buying behaviour & sport activity 2016

Show Hide
Publish date: 23/11/2016

badanie przeprowadzone zostało techniką ankiety internetowej CAWI na próbie 1000 osób w wieku 15 lat i więcej – aktywnych rowerzystów, tj. przynajmniej raz jeżdżących na rowerze w 2016 roku oraz posiadających własny rower.

Raport zawiera następujące informacje:

I Profil rowerzysty

 • popularność jazdy na rowerze wśród Polaków
 • częstotliwość, cel jazdy na rowerze,
 • towarzystwo innych osób podczas jazdy na rowerze
 • odległość pokonywana podczas jazdy na rowerze, miejsce jazdy na rowerze
 • monitorowanie aktywności rowerowej
 • inne aktywności sportowe podejmowane przez rowerzystów

Zachowania nabywcze na rynku rowerowym

 • znajomość marek rowerów
 • używany typ i marka roweru
 • czas i miejsce zakupu roweru
 • wydatki na zakup roweru

Plany dotyczące zakupu roweru

 • rozważany typ i marka roweru
 • planowane miejsce i kwota na zakup roweru
 • czynniki wyboru roweru

Zachowania nabywcze na rynku odzieży rowerowej

 • znajomość wybranych marek odzieży rowerowej
 • typ użytkowanej odzieży rowerowej
 • miejsce zakupu odzieży rowerowej
 • plany dotyczące zakupu odzieży rowerowej

Posiadane kaski rowerowe

 • posiadanie kasków rowerowych
 • marka posiadanego kasku rowerowego
 • miejsce zakupu kasku rowerowego
 • wydatki na zakup kasku rowerowego

Segmentacja rowerzystów

 • wielkość i charakterystyka wyodrębnionych segmentów rowerzystów

Aneks

 • przekroje badanych zmiennych względem danych metryczkowych
 • struktura próby
Ask about price

Ski equipment & clothing 2016

Show Hide
Publish date: 09/03/2016

Badanie przeprowadzono na próbie 801 aktywnych narciarzy w wybranych ośrodkach narciarskich w Polsce w lutym br.

Raport zawiera informacje o 7 kategoriach asortymentowych : kurtki, spodnie, bielizna termoaktywna, narty, buty narciarskie, kaski, gogle.

 • odsetek narciarzy używających odzież i sprzęt narciarski poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, bielizny, nart, butów, kasków i gogli w 2016 roku)
 • porównanie penetracji marek ogółem wśród narciarzy w 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016 roku
 • penetracja marek w 2016 roku względem płci i wieku narciarzy
 • penetracja marek w 2016 roku względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • penetracja marek w 2016 roku względem aktywności sportowej narciarzy (liczby dni w roku spędzanych na nartach, wyjazdów zagranicznych)
 • czas zakupu odzieży i sprzętu narciarskiego i przeciętny wiek używanych produktów
 • zadowolenie z użytkowanego sprzętu i odzieży
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu (lista sklepów) ; produkt nowy / używany)
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • zrealizowane wydatki na zakup odzieży i sprzętu narciarskiego
 • segmentacja cenowa narciarzy i charakterystyka wyodrębnionych segmentów cenowych
 • profil narciarza
 • charakterystyka demograficzna, społeczna, ekonomiczna, wyjazdy na narty zagranicę, liczba dnia na nartach w sezonie
 • znajomość i rekomendacja wybranych marek odzieży i sprzętu narciarskiego. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki). Wskaźniki znajomości oraz rekomendacji odzieży i sprzętu zaprezentujemy dla marek : 4F, Atomic, Brugi, Dynastar, Head, HiMountain, Hi-Tec, McKinley, Wed’ze, Rossignol, Salomon.
 • znajomość i rekomendacja wybranych sieci sklepów z odzieżą i sprzętem narciarskim. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki). Wskaźniki znajomości oraz rekomendacji sieci sklepów zaprezentujemy dla placówek : Decathlon, GO Sport, Intersport, Martes Sport, Ski Team.

Istnieje możliwość zakupu części raportu dotyczącej wybranej kategorii asortymentowej :

 • rynek kurtek narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek spodni narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek bielizny termoaktywnej + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek nart + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek butów narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek kasków narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek gogli narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto

Z uwagi, iż jest to badanie syndykatowe, zainteresowani kupują raport do wykorzystania w wewnętrznych analizach marketingowych, nie otrzymują prawa do publikacji tych wyników, dalszej odsprzedaży, przekazywania stronom trzecim, itd.

Ask about price

Ski equipment & clothing 2015

Show Hide
Publish date: 20/02/2015

Badanie przeprowadzane jest techniką wywiadu bezpośredniego kwestionariuszowego "na stoku" oraz „spisu z natury” wśród 800 osób - aktywnych narciarzy w wieku 15 lat i więcej w wybranych ośrodkach narciarskich.

Raport zawiera następujące informacje :

 • odsetek narciarzy używających odzieży i sprzętu narciarskiego poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, bielizny termoaktywnej, nart, butów, kasków i gogli)
 • penetracja marek w latach 2015, 2013, 2012, 2011
 • penetracja marek względem płci i wieku narciarzy
 • penetracja marek względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • penetracja marek względem aktywności sportowej (liczby dni na nartach w roku, wyjazdów zagranicznych)
 • czas zakupu odzieży i sprzętu narciarskiego
 • zadowolenie z użytkowanego sprzętu i odzieży
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu ; nowy / używany)
 • zrealizowane wydatki na zakup odzieży i sprzętu narciarskiego
 • profil narciarza - charakterystyka demograficzna, społeczna, wyjazdy na narty zagranicę
 • znajomość i rekomendacja wybranych marek odzieży i sprzętu narciarskiego. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)
 • znajomość i rekomendacja wybranych sieci sklepów z odzieżą i sprzętem narciarskim. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)

Wskaźniki znajomości i rekomendacji odzieży i sprzętu prezentujemy dla marek : 4F, Atomic, Brubeck, Brugi, Dynastar, Head, HiMountain, Hi-Tec, Wed’ze, Rossignol, Salomon.

Wskaźniki znajomości i rekomendacji sieci sklepów prezentujemy dla placówek : Decathlon, GO Sport, Intersport, Martes Sport, Ski Team.

Istnieje możliwość zakupu części raportu dotyczącego wybranej kategorii asortymentowej:

 • rynek nart + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek butów narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek kurtek narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek spodni narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek bielizny termoaktywnej + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek kasków narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek gogli narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
Ask about price

Mountain tourists 2013

Show Hide
Publish date: 22/08/2013

Badanie przeprowadzono wśród turystów górskich, w wieku 15 lat i więcej, na próbie 605 osób metodą wywiadu bezpośredniego na szlakach górskich w wybranych ośrodkach turystycznych. Do badania rekrutowano osoby posiadające buty trekkingowe lub plecak górski.

Raport zawiera następujące informacje :

Część 1 : profil turysty górskiego

 • charakterystyka demograficzna, społeczna, ekonomiczna turysty
 • aktywność sportowa outdoor (biegi / jogging, rower, żeglarstwo, tenis, itd.)
 • miejsce spędzania wakacji letnich oraz zakwaterowanie
 • znajomość spontaniczna marek odzieży i sprzętu outdoor
 • znajomość asystowana wybranych marek odzieży i sprzętu outdoor

Część 2 : rekomendacja sklepów sportowych

 • znajomość, wizyty, zakupy w wybranych sieciach sklepów z odzieżą i sprzętem outdoor (Decathlon, GO Sport, Intersport, Martes Sport, Ski Team)
 • rekomendacja wybranych sieci sklepów z odzieżą i sprzętem outdoor. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)

Część 3-8 : dla każdej kategorii asortymentowej (kurtki letnie, buty trekkingowe, bielizna termoaktywna, plecaki, śpiwory, namioty)

 • penetracja marek odzieży i sprzętu outdoor (stan posiadania)
 • penetracja marek odzieży i sprzętu outdoor (stan posiadania) w porównaniu do badania przeprowadzonego w 2011 roku
 • penetracja marek odzieży i sprzętu outdoor względem wyodrębnionych segmentów rynku wg. płci, wieku, aktywności turystycznej, czasu zakupu wyrobu
 • czas zakupu odzieży i sprzętu outdoor
 • wydatki na zakupu odzieży i sprzętu outdoor
 • zadowolenie z posiadanej marki odzieży i sprzętu outdoor oraz poziom lojalności wobec marki
 • miejsce zakupu odzieży i sprzętu outdoor (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu)
 • plany zakupowe dotyczące odzieży i sprzętu outdoor oraz planowane wydatki na ich zakup

Istnieje możliwość zakupu wybranej części raportu dotyczącej danej kategorii asortymentowej:

 • rynek kurtek outdoor + profil turysty : 1.600 zł netto
 • rynek butów trekkingowych + profil turysty : 1.600 zł netto
 • rynek bielizny termoaktywnej + profil turysty : 1.600 zł netto
 • rynek plecaków + profil turysty : 1.600 zł netto
 • rynek śpiworów + profil turysty : 1.600 zł netto
 • rynek namiotów + profil turysty : 1.600 zł netto
Ask about price

Ski equipment & clothing 2013

Show Hide
Publish date: 28/02/2013

W lutym 2013 roku przeprowadziliśmy badanie rynku odzieży i sprzętu narciarskiego (kurtki, spodnie, narty, buty, kaski, gogle).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego kwestionariuszowego "na stoku" oraz „spisu z natury” wśród 800 osób - aktywnych narciarzy w wieku 15 lat i więcej w wybranych ośrodkach narciarskich. Badania realizowane były w 3 falach aby zapewnić reprezentatywność narciarzy ze względu na ich miejsce zamieszkania / termin ferii zimowych.

Raport zawiera następujące informacje :

 • odsetek narciarzy używających odzieży i sprzętu narciarskiego poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, nart, butów, kasków i gogli)
 • penetracja marek w latach 2013, 2012, 2011
 • penetracja marek względem płci i wieku narciarzy
 • penetracja marek względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • nowość ! penetracja marek względem aktywności sportowej (liczby dni na nartach w roku, wyjazdów zagranicznych)
 • czas zakupu odzieży i sprzętu narciarskiego
 • zadowolenie z użytkowanego sprzętu i odzieży
 • lojalność wobec marki użytkowanego sprzętu i odzieży (skłonność do ponownego zakupu użytkowanej marki odzieży i sprzętu)
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu ; nowy / używany)
 • zrealizowane wydatki na zakup odzieży i sprzętu narciarskiego
 • profil narciarza - charakterystyka demograficzna, społeczna, wyjazdy na narty zagranicę
 • znajomość i rekomendacja wybranych marek odzieży i sprzętu narciarskiego. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)
 •  nowość ! znajomość i rekomendacja wybranych sieci sklepów z odzieżą i sprzętem narciarskim. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)

Wskaźniki znajomości i rekomendacji odzieży i sprzętu prezentujemy dla marek : 4F, Atomic, Brugi, Dynastar, Head, HiMountain, Hi-Tec, Wed’ze, Rossignol, Salomon.

Wskaźniki znajomości i rekomendacji sieci sklepów prezentujemy dla placówek : Decathlon, GO Sport, Intersport, Martes Sport, Ski Team.

Istnieje możliwość zakupu części raportu dotyczącego wybranej kategorii asortymentowej :

 • rynek nart + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek butów narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek kurtek narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek spodni narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek kasków narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
 • rynek gogli narciarskich + profil narciarza : 1.600 zł netto
Ask about price

Ski equipment & clothing 2012

Show Hide
Publish date: 28/02/2012

W styczniu i lutym 2012 roku przeprowadziliśmy badanie rynku odzieży i sprzętu narciarskiego (kurtki, spodnie, narty, buty, kaski, gogle).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego kwestionariuszowego "na stoku" oraz „spisu z natury” wśród 800 osób - aktywnych narciarzy w wieku 15 lat i więcej w wybranych ośrodkach narciarskich. Badania realizowane były w 4 falach aby zapewnić reprezentatywność narciarzy ze względu na ich miejsce zamieszkania / termin ferii zimowych.

Raport zawiera następujące informacje :

 • odsetek narciarzy używających odzieży i sprzętu narciarskiego poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, nart, butów, kasków i gogli)
 • penetracja marek względem płci i wieku narciarzy
 • penetracja marek względem czasu zakupu (w ostatnich 2 sezonach / dawniej)
 • czas zakupu odzieży i sprzętu narciarskiego
 • zadowolenie z użytkowanego sprzętu i odzieży
 • lojalność wobec marki użytkowanego sprzętu i odzieży (skłonność do ponownego zakupu użytkowanej marki odzieży i sprzętu)
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu ; nowy / używany)
 • nowość ! zrealizowane wydatki na zakup odzieży i sprzętu narciarskiego
 • profil narciarza - charakterystyka demograficzna, społeczna, wyjazdy na narty zagranicę
 • nowość ! znajomość i rekomendacja wybranych marek odzieży i sprzętu narciarskiego. Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)

Wskaźniki znajomości i rekomendacji odzieży prezentujemy dla marek : 4F, Alpinus, Brugi, Campus, HiMountain, Bergson, Hi-Tec, Wed’ze, Rossignol, Salomon

Wskaźniki znajomości i rekomendacji sprzętu prezentujemy dla marek : Atomic, Blizzard, Fischer, Elan, Head, Dynastar, Volkl, Nordica, Rossignol, Salomon

Istnieje możliwość zakupu części raportu dotyczącego wybranej kategorii asortymentowej :

 • rynek nart + profil narciarza : 1.000 zł netto
 • rynek butów narciarskich + profil narciarza : 1.000 zł netto
 • rynek kurtek narciarskich + profil narciarza : 1.000 zł netto
 • rynek spodni narciarskich + profil narciarza : 1.000 zł netto
 • rynek kasków narciarskich + profil narciarza : 1.000 zł netto
 • rynek gogli narciarskich + profil narciarza : 1.000 zł netto
Ask about price

Ski equipment & clothing 2012 – children and teenagers

Show Hide
Publish date: 28/02/2012

W styczniu i lutym 2012 roku przeprowadziliśmy badanie rynku odzieży i sprzętu narciarskiego (kurtki, spodnie, narty, buty, kaski, gogle) wśród dzieci i nastolatków do 14 roku życia. Badanie przeprowadzono na próbie 200 osób.

Raport zawiera następujące informacje :

 • odsetek narciarzy używających odzieży i sprzętu narciarskiego poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, nart, butów, kasków i gogli)
 • penetracja marek względem płci i wieku dziecka
Ask about price

Snowboard equipment & clothing 2012

Show Hide
Publish date: 28/02/2012

W styczniu i lutym 2012 roku przeprowadziliśmy badanie rynku odzieży i sprzętu snowboardowego (kurtki, spodnie, deski, buty, kaski, gogle).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego kwestionariuszowego "na stoku" oraz „spisu z natury” wśród 200 osób - aktywnych snowboardzistów w wieku 15 lat i więcej w wybranych ośrodkach narciarskich.

Raport zawiera następujące informacje :

 • odsetek snowboardzistów używających odzieży i sprzętu poszczególnych marek (penetracja marek kurtek, spodni, desek, butów, kasków i gogli)
 • czas zakupu odzieży i sprzętu snowboardowego
 • zadowolenie z użytkowanego sprzętu i odzieży
 • lojalność wobec marki użytkowanego sprzętu i odzieży (skłonność do ponownego zakupu użytkowanej marki odzieży i sprzętu)
 • miejsce zakupu użytkowanego sprzętu i odzieży (Polska / zagranica ; bezpośrednio / przez internet ; rodzaj sklepu ; nowy / używany)
 • zrealizowane wydatki na zakup odzieży i sprzętu snowboardowego
 • profil snowboardzisty - charakterystyka demograficzna, społeczna, wyjazdy na narty zagranicę, typ posiadanej deski
 • znajomość i rekomendacja wybranych marek sprzętu snowboardowego . Analiza rekomendacji metodą Net Promoter Score (identyfikacja liczby promotorów, osób pasywnych i krytyków marki)

Wskaźniki znajomości i rekomendacji sprzętu prezentujemy dla marek : Bataleon, Burton, Capita, Elan, K2, Nidecker, Nitro, Ride, Rome, Volkl, Santa Cruz, Wed’ze, Rossignol, Salomon

Ask about price

Consumer

We mainly carry out research of FMCG market for the exclusive use of one recipient, we invite you to cooperate!

yndicated reports - made for multiple recipients, available at an attractive price!

Behaviour, attitude, lifestyle of people aged 45-65

Show Hide
Publish date: 02/01/2018

Raport zawiera następujące informacje:

Populacja osób w wieku 45-65 lat

 • liczba osób w wieku 45-65 lat
 • struktura przestrzenna populacji i struktura populacji względem płci i wieku
 • prognozowana populacja osób w wieku 45-65 lat

Budżet czasu oraz konsumpcja mediów przez osoby w wieku 45-65 lat

 • aktywność zawodowa
 • sposoby spędzania czasu wolnego
 • konsumpcja mediów (telewizja, radio, gazety i czasopisma, internet)

Wartości w życiu osób w wieku 45-65 lat

 • ogólne zadowolenie z życia
 • najważniejsze wartości w życiu, znaczenie religii
 • nieakceptowane zachowania

Uprawianie sportu przez osoby w wieku 45-65 lat

 • uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
 • najczęściej uprawiane sporty
 • uczęszczanie do klubów fitness i sportowych, siłowni
 • główne powody uczęszczania i nieuczęszczania do klubów fitness i sportowych, siłowni, itp.

Kultura w życiu osób w wieku 45-65 lat

 • uczęszczanie do kina oraz na występy na żywo, odwiedzanie miejsc kulturalno-historycznych
 • czytelnictwo książek, korzystanie z e-booków i audiobooków
 • posiadanie hobby o charakterze artystycznym

Spożywanie posiłków poza domem przez osoby w wieku 45-65 lat

 • częstotliwość spożywania posiłków w punktach gastronomicznych
 • preferowany typ kuchni w punktach gastronomicznych

Plany emerytalne osób w wieku 45-65 lat

 • planowanie sposobu spędzania czasu na emeryturze, rozważane aktywności na emeryturze
 • finansowe zabezpieczenie emerytury
Ask about price